Myslíte, že by mal štát dotovať nákup áut na LPG rovnako ako elektromobily a plug-in hybridy?

Slovensko sa prihlásilo k záväzku voči Európskej únii, v rámci ktorého do roku 2020 bude na Slovensku jazdiť 10 % áut na alternatívne palivá. V septembri 2016 bolo na Slovensku spomedzi približne 2,1 mil. registrovaných osobných áut, 42 000 áut na LPG, necelých 2 000 áut na CNG a menej ako 200 áut na čisto elektrický pohon. Alternatívne palivo tak využíva len 2,1 % automobilov v SR. Je nejaká cesta ako dostať z ciest staré neekologické autá a nahradiť ich novšími, ktoré budú využívať alternatívne palivo?

„Myslíme si, že bez podpory najrozšírenejšieho alternatívneho paliva, ktorým je LPG, je  zvyšovanie podielu alternatívnych palív v doprave prakticky nereálne,“ konštatuje Marián Smik, predseda predstavenstva spoločnosti Probugas. „Nízke ceny štandardných pohonných hmôt neprajú úplne novým alternatívnym palivám. Slabé rozšírenie iných alternatívnych pohonov ako LPG, ich pretrvávajúce nevýhody a z toho vyplývajúce neexistujúce pokrytie čerpacími stanicami zároveň nedáva do budúcnosti žiadnu nádej, že by sa to malo čoskoro zmeniť,“ dodáva Peter Polák, konateľ spoločnosti Flaga.

LPG ako alternatíva k elektromobilom

Mnohí motoristi sú k elektromobilom a hybridným vozidlám skeptickí. Novej technológii neveria. Pre nich by mohlo byť cestou osvedčené LPG alebo CNG. Obe palivá produkujú menej plynov CO2 a NOx v porovnaní s benzínom a naftou. Navyše prevádzka je finančne výhodnejšia. LPG stojí v porovnaní s benzínom približne polovicu. Práve nedávny prepočet naznačil, že autá na skvapalnený uhľovodíkový plyn sú najekonomickejšou voľbou.

„Štát by mal, okrem daňových úľav, dotovať, podobne ako elektrický pohon, aj prerábky a nové autá na LPG. Len tak je reálne dosiahnuť náš záväzok voči Európskej únii,“ hovorí Marián Smik.

„Veľmi pozitívne vnímame návrh Ministerstva financií zaťažiť LPG vozidlá pri registrácii len polovičnou daňou oproti bežným palivám. Určite je to krok správnym smerom. Dnes by sme potrebovali tiež motivovať vodičov, aby si autá prerobili na duálny pohon a vyriešiť usmernenia týkajúce parkovania v podzemných garážach. Za posledných 16 rokov nevieme v EÚ o žiadnom probléme s mimovoľným únikom LPG z auto nádrže,“ hovorí Peter Polák.

Myslíte, že by mal štát dotovať nákup áut na LPG rovnako ako elektromobily a plug-in hybridy? Štát a ZAP (Združenie automobilového priemyslu) prispejú kupcovi elektromobilu sumou 5000 eur a kupcovi plug-in hybridu 3000 eur.

MAL BY ŠTÁT DOTOVAŤ AUTÁ NA LPG?
  • Áno ( 87% )

     

  • Nie ( 12% )

     

  • Neviem ( 1% )

     

Odpovedalo 398 ľudí