Cieľom revízie je povinnosť SR vyhodnotiť plnenie opatrení vyplývajúcich z predchádzajúcich záväzkov štátu v oblasti ochrany životného prostredia a zároveň predložiť európskej komisii správu o jeho plnení. Naposledy sa tak stalo 18.11.2019, o ďalšie tri roky sa bude komisii referovať znova.

Benzínových áut pribúda. Čo s tým?

Priemerná hodnota emisií nových vozidiel na Slovensku bola v roku 2017 až 126,1 g/km (CO2). To je vysoká hodnota, ktorú sa musí štát snažiť znížiť. Situácii neprospieva ani všeobecný trend nárastu podielu benzínových áut v doprave. Napriek honbe proti naftovým motorom totiž v praxi vykazujú menšiu produkciu CO2 ako benzínové motory. Správa EU uvádza, že kým v roku 2016 bol podiel benzínových a naftových motorizácií 46:50 (zvyšok sú alternatívne pohony), o dva roky neskôr to už bolo 50:47 v prospech benzínových áut. Čo je ešte horšie, podiel áut na alternatívne pohony sa znížil. Revízia a aktualizácia Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami preto v nasledujúcom období ráta s výraznejšou podporou áut na alternatívne palivá a ich masívnejšie rozšírenie vo verejnej aj individuálnej doprave. Jej cieľom je podporiť rozvoj trhu alternatívnych palív v odvetví dopravy a rozvoj príslušnej infraštruktúry, ktorý ma pozitívny vplyv na zníženie emisií CO2, znečistenia a hluku. Ako ďalej uvádza, alternatívne pohony majú výrazne pozitívny vplyv na kvalitu životného prostredia, vďaka úspore emisií, zdraviu škodlivých látok a skleníkových plynov, a zníženiu hladín hluku z dopravy, najmä u automobilov na elektrický pohon, môžu zmenšiť negatívne účinky dopravy na ľudské zdravie a životné prostredie. Najväčší prínos pre kvalitu životného prostredia je v husto obývaných oblastiach s intenzívnou dopravou, nakoľko využívaním alternatívnych zdrojov, sa zdroj znečisťujúcich látok v ovzduší plynúci z dopravy odstraňuje na lokálnej úrovni úplne.

Legislatíva EU pritom tlačí aj na samotné automobilky, tie totiž podľa schválených pravidiel musia pri nových autách už od začiatku roka 2020 dosiahnuť maximálnu hodnotu emisií CO2 len 95 g/km (táto hodnota nie je rovnaká pre všetky autá, mení sa v závislosti od hmotnosti a kategórie vozidla). Za každý gram navyše budú automobilky platiť „emisné pokuty“.

S elektrikou ušetríte najviac 

Celý dokument je pritom rozsiahly a podrobne analyzuje všetky aspekty okolo alternatívnych palív. V časti Analýza sociálnych vplyvov sa, okrem iného, napr. uvádza nasledovné: „Domácnostiam využívajúcim alternatívne druhy pohonov v rámci osobných vozidiel klesnú výdavky na osobnú dopravu oproti domácnostiam využívajúcim automobily so spaľovacími, resp. vznetovými motormi.“ Štúdia zároveň uvádza modelový príklad s osobným vozidlom kategórie M1 s ročným nájazdom 20 000 km a kvantifikovanými prevádzkovými nákladmi na pohonné hmoty. Kým pri benzínovom motore je to ročne 1408 eur (pri cene 1,33 eur/l), pri naftovom 1080 eur (1,23 eur/l), pri CNG 815 eur (1,2 eur/kg), LPG 736 eur (0,58 eur/l) a pri elektrickom pohone len 489 eur (0,15 eur/kWh). Zároveň však správa priznáva, že presná výška úspory sa nedá  vyčísliť, pretože je závislá na cenovom vývoji fosílnych palív v porovnaní s cenou alternatívnych palív, spotreby a motorizácií vozidla, ako aj intenzite osobnej dopravy.

Áut na alternatívne palivá bude viac

Analýza ďalej uvádza, že počet vozidiel na alternatívny pohon v kategórií M a N k 31. decembru 2018 predstavoval 60 952 vozidiel. Do roku 2025 sa očakáva nárast počtu vozidiel na alternatívny pohon na cca 96 000. Zaujímavo znie aj informácia o Návrhu opatrenia č. 7, ktorý umožní zvýšenie informovanosti spotrebiteľov porovnaním cien konvenčných a alternatívnych palív na základe ktorých môže spotrebiteľ zhodnotiť ekonomickosť prevádzky vozidla s konkrétnym typom pohonu.

Viac detailov a znenie celého návrhu Revízie a aktualizácie Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami si môžete prečítať TU.

zdroj: TASR, slov-lex.sk