Od januára 2020 je na Slovensku povinný predaj benzínu s označením E10. Ten so sebou prináša nielen výrazné navýšenie podielu bioetanolovej zložky v palive, ale aj možné starosti pre užívateľov starších vozidiel. Aby sme predišli falošným správam, ale zároveň upozornili na reálne problémy a nebagatelizovali dopad používania nového paliva na staršie vozidlá, oslovíme všetky dotknuté strany, teda výrobcu paliva, predstaviteľov z odboru vývoja a využívania biopalív aj technikov z oblasti vývoja motorov. Zaujíma vás niečo konkrétne? Píšte do diskusie, kompetentným radi položíme aj vaše otázky.

Ďakujeme, redakcia Topspeed.sk