EURO normy sú hlavným spôsobom klasifikácie emisných tried vozidiel. Bez správneho emisného štandardu nemôžete vstúpiť do viacerých miest v Európe. Celý zoznam nájdete tu. 

V súčasnosti je v platnosti emisná norma EURO 6d Temp. Automobilky s ňou majú problémy predovšetkým z dôvodu zmeny metódy merania - počas reálnej jazdy. Platnosť emisnej normy je od 1. septembra 2018 do konca r. 2019. Od r. 2020 by mala byť už v platnosti iba norma Euro 6d, ktorá sa od 6d Temp líši v odchýlke – odchýlka medzi WLTP a RDE môže byť maximálne 110 %, pričom pri emisnej norme Euro 6d už iba 50 %. Už len prechod medzi Euro 6c a 6d Temp znamená, že za rok musia výrobcovia všetky svoje motory upraviť. To však, samozrejme, nie je z rôznych technických dôvodov úplne možné. Preto viacero áut výrobu skončilo, pozastavilo alebo po novom sa do predaja v nových generáciách už ani nedostanú...

 

Odkedy EURO normy platia? 

Norma

Osobné autá

Ľahké úžitkové autá 

Kamióny a autobusy 

Motocykle

Mopedy

EURO1

Júl 1992

Október 1994

1992

2000 2000

EURO2

Január 1996

Január 1998

1995

2004 2004

EURO3

Január 2000

Január 2001

1999

2007 2007

EURO4

Január 2005

Január 2006

2005

2016 2017

EURO5

September 2009

September 2010

2008

2020 2020

EURO6

September 2014

September 2015

2013

   

EURO6 RDI

September 2017

September 2017

September 2017

   

RDE znamenajú "skutočné jazdné emisie". V podstate to predstavuje zmenu merania emisií nie v čisto laboratórnych podmienkach, ale v reálnej premávke. Cieľom je zabezpečiť redukciu množstva emisií v prostredí. Na druhej strane tu je meranie spotreby podľa WLTP. To je skratka pre Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure. Predstavuje celosvetovo harmonizovaný testovací štandard pre ľahké úžitkové vozidlá a popisuje nové pravidlá určovania hodnôt spotreby paliva. Na základe reálnych jazdných údajov získaných z celého sveta tento postup simuluje realite blízku jazdu automobilom aj v laboratórnych podmienkach.

Pýtate sa, prečo sa táto zmena neprejaví v prechode na Euro 7? Jednotlivé euronormy mali za úlohu znižovať množstvo vypustených emisií do ovzdušia. Po celé roky ostávala metodika merania zhruba rovnaká. A to do momentu, kým sa nezistilo, že rozdiely v premávke a v laboratóriu sa výrazne líšia - prejavenie kauzy Dieselgate - kedy riadiaca jednotka vedela vydedukovať, že je auto na testoch.

Povolené emisie produkované benzínovými motormi

Norma CO (g / km) NOx (g / km) HC (g / km) HC + NOx (g / km)
Euro 1 3,16 - - 1,13
Euro 2 2,20 - - 0,5
Euro 3 2,30 0,15 0,20 -
Euro 4 1,00 0,08 0,10 -
Euro 5 1,00 0,06 0,10 -
Euro 6 1,00 0,06 0,10 -
 

Celková stratégia a limity do budúcnosti

Celkovou stratégiou Európskej únie je, aby automobilky predávajúce automobily v Európskej únii znížili flotilové (celej značky) emisie zo 130 g/km na iba 95 g/km do roku 2020. Po tomto roku znížiť emisie o 20 % do roku 2025 a o 37,5 % do roku 2030 na základe aktuálnych údajov z roku 2021. Teda automobilky špekulujú a budú sa snažiť dosiahnuť hraničný limit 95 g/km, pretože ak by dosiahli nebodaj lepší výsledok napríklad 90 g/km, museli by vyvinúť ešte vyššie úsilie na splnenie ďalších percentuálnych znížení emisií a navyše by získali konkurenčnú nevýhodu, keďže konkurencii s 95 g/km by stačilo znížiť emisie na vyššiu akceptovateľnú úroveň. Už toto trochu naznačuje, že systém nie je nastavený správne ani teraz.

Povolené emisie produkované naftovými motormi

Norma

CO (g / km) NOx (g / km) HC + NOx (g / km) PČ (g / km)
Euro 1 3,16 - 1,13 0,18
Euro 2 1,00 - 0,70 0,08
Euro 3 0,64 0,50 0,56 0,05
Euro 4 0,50 0,25 0,30 0,025
Euro 5 0,50 0,18 0,23 0,005
Euro6 0,50 0,08 0,17 0,005