Rezort hospodárstva zverejnil podmienky poskytnutia dotácie na svojej internetovej stránke www.chcemelektromobil.sk. Tu nájdu uchádzači všetky potrebné informácie a presne špecifikované podmienky, ktoré sú na získanie dotácie potrebné. Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo hospodárstva SR, jej administrátorom je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Na dotácie je pripravených 5 mil. eur, maximálna výška dotácie na elektrické auto je 8000 eur a na plug-in hybridný model 5000 eur. Výzva bude v platnosti až do vyčerpania vyčlenenej sumy. Žiadosti bude možné podávať až od 17. decembra 2019, kedy uplynie zákonom stanovená mesačná lehota odo dňa vyhlásenia výzvy (18.11.2019). Online systém registrácie pritom rezort hospodárstva spustí už 11. decembra 2019. Formulár potrebný na online registráciu nájdu záujemcovia tiež na webovej stránke www.chcemelektromobil.sk. Žiadateľ dostane pridelený jedinečný kód a zarezervuje sa požadovaná výška dotácie. Výzvu na oficiálne podanie žiadosti však zaregistrovaní žiadatelia dostanú až po 17. decembri 2019. Z bezpečnostných a technických dôvodov bude elektronická on-line registrácia možná v pracovných dňoch od 12.00 h do 20.00 h.

„Rezort touto výzvou nadväzuje na úspešný pilotný projekt podpory nákupu elektrických vozidiel, ktorý spustil koncom novembra 2016 v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR. Medziročný nárast predaja týchto vozidiel vtedy vďaka podpore dramaticky stúpol a verím, že tento projekt bude minimálne taký úspešný,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).

Zoznam vyhodnotených žiadostí sa bude priebežne zverejňovať a úspešní žiadatelia budú mať po podpise zmluvy 12 mesiacov na to, aby si auto kúpili, a následne im štát refunduje dotáciu. Automobil budú musieť vlastniť minimálne dva roky a nebudú môcť využiť lízing. Fyzická osoba nepodnikateľ a subjekty verejnej samosprávy budú mať možnosť získať podporu na maximálne jedno vozidlo, podnikateľov bude obmedzovať maximálna povolená výška dotácií od štátu v súlade s legislatívou EÚ.

Podľa agentúry TASR podporu ďalších alternatívnych palív rezort hospodárstva SR v súčasnosti nechystá.