Poslanci NR SR schválili novelu zákona č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, ktorá nadobúda účinnosť od 1. novembra 2019. O dotáciu sa budú môcť uchádzať budúci majitelia vozidiel na čisto elektrický pohon (výhradne elektrický pohon, batériové vozidlo, vozidlo s vodíkovými palivovými článkami), plug-in hybridov PHEV (musí mať najmenej jednu pohonnú jednotku na elektrický pohon nabíjateľný z externého zdroja elektrickej energie), vozidiel na CNG (stlačený zemný plyn), LNG (kvapalný zemný plyn) a LPG (skvapalnený ropný plyn), pričom môžu mať tieto vozidlá aj nádrž na iné palivo a vozidiel využívajúcich aspoň jednu pohonnú jednotku na E15 (bioetanol).

Klasické hybridy bez možnosti dobíjania zo siete majú smolu. Dotáciu nedostanú.

Do 10 000 eur alebo 35 % ceny auta

Maximálna výška dotácie je limitovaná sumou 10 000 eur (ak ide o vozidlo kategórie M1 a N1), prípadne 25 % obstarávacej ceny vozidla (okrem vozidiel kategórií M1 a N1). Ak však odovzdáte na ekologickú likvidáciu vozidlo staršie ako 15 rokov (a nie ste poberateľom dotácie na iné vozidlo), bude vám z ceny nového auta odrátaných až 35 %. Má to však háčik. Vozidlo, na ktoré dostanete štátny bonus, musíte vlastniť najmenej dva roky od dátumu poskytnutia dotácie a budete ho musieť vždy kúpiť za plnú sumu. Až následne vám bude (po predložení potrebných dokladov) zo strany štátu časť peňazí vrátená. O dotáciu budú môcť požiadať fyzické aj právnické osoby, obce, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie. Štát tiež prispeje len na vozidlá kúpené aj následne registrované na Slovensku. Žiadateľom možno poskytnúť dotáciu na základe výzvy na predkladanie žiadostí. Maximálnu výšku dotácie pre jednotlivé typy vozidiel s pohonom na alternatívne palivá ministerstvo určí v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí.

Presné znenie doplnku zákona č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v znení neskorších predpisov z 11.9.2019 nájdete TU.