BioLPG, teda LPG vyrábané z obnoviteľných zdrojov, nie je žiadna vesmírna technológia budúcnosti, vyrába sa totiž už dnes, podiel jeho predajov je však v porovnaní s klasickým LPG malý. Po chemickej stránke ide o totožný plyn ako LPG, teda zmes propánu a butánu, rozdiel je len vo výrobe. Rovnako ako klasické LPG vzniká aj BioLPG ako vedľajší produkt, no kým klasické LPG vzniká pri rafinácii ropy a pri ťažbe zemného plynu, BioLPG vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe hydrogenovaného rastlinného oleja (HVO) a bioetanolu. Do jeho výrobného procesu pritom nemusia vstupovať repkové či palmové oleje, ale dnešné technológie ho už vedia produkovať zo zvyškov jedla a cukrovej trstiny používaných na výrobu bioetanolu. BioLPG je tak vedľajším produktom spracovania odpadu. Práve vďaka tomu ide o trvalo udržateľný proces, ktorý výrazne znižuje celkovú uhlíkovú stopu paliva.

Hodnotiť musíme celý životný cyklus paliva

Aj keď je klasické LPG ekologicky priaznivejšie než konvenčné palivá, stále ide o fosílny zdroj energie. Podľa európskeho združenia LPG sa dnes 60 % LPG pochádza z ťažby zemného plynu, zatiaľ čo zvyšných 40 % vzniká spracovávaním ropy v rafinériách. Jeho uhlíková stopa z pohľadu životného cyklu je však o 21 až 23 % nižšia ako pri benzíne a nafte. BioLPG je na tom však z pohľadu životného cyklu výrazne lepšie (vďaka výrobe z obnoviteľných zdrojov) a jeho uhlíková stopa je až o 80 % nižšia než pri klasickom LPG. Aj preto ho európska asociácia LPG považuje za výbornú alternatívu do budúcna. Zdokonaľujúce sa výrobné technológie navyše zabezpečia, že v roku 2050 by mohol byť celý objem LPG produkovaný výlučne z obnoviteľných zdrojov. Ako znie v ich vyjadrení, nedáva zmysel porovnávať len emisie vychádzajúce z výfukov áut. Treba sa pozerať na celý životný cyklus paliva (od výroby až po prenos energie na kolesá, tzv. Well-To-Wheel), pretože skleníkové plyny pôsobia globálne. Ako príklad udávajú aj elektrické autá, ktorých uhlíková stopa je taktiež veľmi závislá od spôsobu výroby elektrickej energie.

V EÚ momentálne jazdí na LPG približne 8 mil. vozidiel, LPG je pritom dostupné na 35 000 európskych čerpacích staniciach.

Bez nutnosti budovania infraštruktúry

„Plynári“ upozorňujú aj na výhodu už existujúcej infraštruktúry, jediným rozdielom je postupná obmena klasického LPG za BioLPG. Palivá sú navyše použiteľné v spaľovacích motoroch, ktorých vývoj je dnes na vysokej úrovni. V kombinácii moderných syntetických palív a BioLPG tak vidia veľký potenciál ako alternatívneho pohonu budúcnosti. V Európe sa produkciou BioLPG momentálne zaoberá šesť veľkých spoločností, pričom by ich výrobné kapacity mali s prehľadom stačiť vykrývať spotrebu BioLPG aj v nasledujúcich 30 rokoch. BioLPG sa však nepoužíva len v doprave, svoje nezastupiteľné miesto má aj v oblasti vykurovania domácností a firiem, či zdroj energie pre rôzny priemysel.

zdroj: Liquid Gas Europe