Automobilová doprava nepochybne zaťažuje životné prostredie, a ak máme reálne znížiť množstvo škodlivých emisií a pevných častíc, je nevyhnutné zvýšiť podiel vozidiel na alternatívne palivá. Elektromobily sa aj napriek štátnej podpore presadzujú pomaly, vozidlá na CNG doplácajú na skromnú sieť čerpacích staníc ponúkajúcich CNG, a tak sa dostupnou alternatívou s overenou technológiou aj dostatočnou infraštruktúrou stávajú vozidlá na LPG.

Ministerstvo hospodárstva SR chce upraviť podmienky tak, aby mohli autá na LPG parkovať aj v parkovacích domoch.

Aj so štátnou podporou

V septembri bol novelizovaný zákon č. 71/2013 o dotáciách poskytovaných Ministerstvom hospodárstva SR a definoval aj dotácie určené pre nákup vozidiel na LPG. Ministerstvo hospodárstva SR navyše navrhuje upraviť technické parametre garáží, ako napr. vzduchotechnika a protipožiarne zabezpečenie, signalizácie a pod., vďaka ktorým už nebude problém parkovať v nich aj s autami na LPG. Zmeniť by sa mala aj konkrétna norma STN pre odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel. Z nej vyplynie minimálny pomer parkovacích miest vyhradených pre automobily na LPG a povinnosť budúcim developerom a stavebníkom zapracovať v projektovej dokumentácii podmienky na parkovanie s takýmito autami.

Čo všetko si vyžaduje použitie LPG, aké sú zámery štátu s týmto palivom, hospodárnosť prevádzky, ale aj aké sú výhody, či úskalia používania LPG, sa dozviete v priloženom videu.