Plyn LPG je bez farby, chuti a zápachu, preto doň pridávajú odorizant (teda látku s výraznou vôňou). Rovnako ako do bežného zemného plynu.

Zloženie plynu LPG

Propán (C3H8) - je bezfarebný horľavý plyn. Je obsiahnutý v zemnom plyne. Získava sa krakovaním plynov a ropy. V zmesi s butánom sa používa na pohon motorových vozidiel.

Bután (C4H10) - je ľahko skvapalniteľný plyn a so vzduchom tvorí výbušnú zmes. Vzniká ako vedľajší produkt pri syntetickej výrobe benzínu.

Vlastnosti LPG sú veľmi podobné benzínu, a preto sa využíva na pohon motorových vozidiel. LPG je palivo s veľmi dobrými vlastnosťami a s oktánovým číslom približne 101 - 111. U nás sa používa tzv. zimná LPG zmes (60 % propánu a 40 % butánu) a letná LPG zmes (40 % propánu a 60 % butánu). Chladnejšie oblasti používajú ešte väčšie pomery látok. 

Propán 70 % 60 % 50 % 40 % 30 %
Bután 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %
-10 °C 0,17 0,15 0,12 0,09 0,07
0 °C 0,28 0,25 0,22 0,17 0,13
10 °C 0,43 0,38 0,33 0,28 0,22
20 °C 0,60 0,53 0,47 0,41 0,34
30 °C 0,80 0,73 0,66 0,57 0,48
40 °C 1,05 0,97 0,87 0,77 0,66
50 °C 1,37 1,26 1,13 1,00 0,87

* hodnoty tlaku v MPa

Čo sa dá vyčítať z tabuľky? Predovšetkým to, že pomer zloženia propánu a butánu má menší vplyv na tvorbu tlaku v nádrži. Kľúčovejším faktorom je teplota. Ak si porovnáme nárast teploty povedzme o 20 stupňov (10 - 30 °C), prídeme na to, že tlak v nádrži rastie takmer dvojnásobne. Pri 40 °C to je pri letnom plyne 0,77 MPa, pri zimnom plyne 0,97 MPa. 

Aby ste neboli v strese, tak doplníme aj to, že poistný ventil v nádrži sa otvorí až pri prekročení tlaku 2,7 MPa (+-0,1 MPa), bez ohľadu na teplotu okolia. Samotné nádrže musia odolať tlaku 6,0 MPa.