Keďže chceme a podľa možností a okolností dávame priestor dotknutým stranám, text nižšie zverejňujeme v plnom a pôvodnom znení prebratý z webstránky NDS mytobezhranic.sk:

EETS poskytovatelia mali začať fungovať tento rok, ale predlžuje sa to, možno sa to spustí až v roku 2024

Nepravdivá informácia. Proces sa nepredlžuje, s EETS poskytovateľmi, ktorí prejavili záujem o pôsobenie na slovenskom mýtnom trhu sme v denno-dennom kontakte. Ich implementácia ide presne podľa harmonogramu a dokonca sa nám podarilo dosiahnuť, že medzi nimi prebieha zdravý súboj, kto z nich bude prvý. O celom procese zavádzania EETS na Slovensku transparentne informujeme na webovej stránke www.mytobezhranic.sk. Prostredníctvom tejto stránky pravidelne prinášame novinky zo sveta mýta vrátane informácií o aktuálnom statuse jednotlivých EETS poskytovateľoch v procese implementácie. EETS systém je funkčný a pripravený na riadnu prevádzku.

Ale EETS poskytovatelia predsa nemajú ešte žiadne certifikáty, možno ich dostanú niekedy v máji alebo v júni

Medzinárodnými cerfitikátmi už EETS poskytovatelia disponujú. Musia ich mať, aby sa vôbec mohli prihlásiť, že chcú v niektorej krajine vyberať mýto. NDS im otvorí dvere na slovenský mýtny trh, pokiaľ splnia všetky podmienky a prejdú procesom akreditácie. 

Mali sme využiť šancu na prevod mýta na štát, mohli sme mať veľa vecí zadarmo. NDS to nevyužila a nikto nevie, prečo?

Opakovanie je matka múdrosti, takže to radi vysvetlíme ešte raz. Zadarmo sme nemohli mať nič. NDS venovala dva roky analýzam a hľadaniu najlepšieho možného riešenia tejto situácie. Riešenie, ktoré sa aktuálne realizuje je najlepším možným. Podložili sme to faktami a analýzami, ktoré sme ukázali všetkým kompetentným inštitúciám, napríklad aj Útvaru hodnoty za peniaze. Ak by sme uplatnili opciu na prevod mýtneho systému do rúk NDS, zaviazali by sme sa k tomu, že systém výberu mýta by fungoval súčasným spôsobom dovtedy, kým prevod nezrealizujeme. V prípade súdnej cesty by to mohlo trvať aj roky. A opakujeme, že by to nebolo zadarmo.

Z mýtnych poplatkov ide na výstavbu a opravu diaľnic žalostne málo

Toto tvrdenie je zastarané. Terajšie vedenie NDS výrazne zefektívnilo výber mýta. Pôvodnú nákladovosť na úrovni 50 % sme najskôr znížili na 40 % a vďaka dodatku so SkyToll na aktuálny rok v kombinácii s nástupom EETS poskytovateľov klesá nákladovosť blízko k úrovni 20 %. Ambíciou je dostať sa aj pod túto úroveň. Nákladovosť totiž môžu počas roku 2023 stlačiť na nižšiu úroveň tri faktory – príchod EETS poskytovateľov, ktorých provízie budú na úrovni okolo 4,5 %, ďalšie rokovania so SkyToll o možnej redukcii počtu predajných miest, či potenciálne odkúpenie enforcementu. To bude na jednej strane investíciou, ale na druhej strane znížením rozsahu služieb, ktoré pre nás bude poskytovať spoločnosť SkyToll a následne ďalšie zlacnenie služby od spoločnosti SkyToll. To bude mať za následok, že „doma“ ostane viac než 80 % vybraného mýta.

Vyjednané podmienky na tento rok sú vraj lepšie, ale skutočnosť je iná, vyrokovala sa len veľmi symbolická zľava.

O podmienkach hovoria fakty z transparentne zverejneného znenia dodatku. Všetky zdroje porovnávania sú zverejnené v prílohe zmluvy č.11. Základ 103 miliónov eur je suma za službu výberu mýta za rok 2023, ktorú by si SkyToll účtoval, keby pokračoval v poskytovaní tejto služby podľa aktuálne platných podmienok. Laicky povedané, 103 miliónov eur by sme SkyToll-u zaplatili vtedy, kedy by sme pristúpili k uplatneniu opcie na prevod podniku, ku ktorému NDS vyzývalo viacero inštitúcií. Dohodli sme však ročnú odmenu v hodnote 63 miliónov eur, čo je o 40 miliónov eur menej. Zároveň aj polovičnú zľavu v inflačnom príplatku. Toto naozaj neznie symbolicky. Považujeme za zavádzanie verejnosti akékoľvek účelové porovnávanie s nesprávne zvolenými obdobiami na porovnanie.

NDS vraj vyrokovala výhodnejší výber mýta, je to však stále drahšie ako v Česku, kde sú náklady na úrovni 40 miliónov eur ročne

Toto porovnanie je nekorektné. Vyrokovaných 63 miliónov eur, ktoré zaplatí štát spoločnosti SkyToll za výber mýta v roku 2023 je za komplexnú službu elektronického výberu mýta, čo pozostáva z troch súčastí (elektronický mýtny systém, služba predaja mýta, OBU jednotky a enforcement). Spomenutých 40 miliónov eur ročne ako náklady Českej republiky za mýtny systém sú poplatkom len za prvú súčasť, teda za elektronický mýtny systém, zvyšné typy nákladov v tomto čísle nie sú zarátané.

Okrem mýta NDS vlani predĺžila so SkyToll zmluvu aj na výber elektronických diaľničných známok

K žiadnemu predĺženiu zmluvy so SkyToll v kontexte výberu elektronických známok v minulom roku nedošlo. Na zabezpečenie služby elektronickej diaľničnej známky bola uplatnená opcia ešte v roku 2019, k uplatneniu opcie pristúpilo vtedajšie vedenie NDS.

zdroj: mytobezhranic.sk
foto: cz.depositphotos.com

Videorozhovor na tému diaľničné mýto a aktuálny stav s hosťami Stanom SKALOM a Xéniou MAKAROVOU: