Posúdenie zdravotného stavu namiesto kontroly

O čo presne v praxi pôjde? Legislatíva Európskej únie má po novom zaviesť  vlastné posúdenie zdravotného stavu na základe hodnotenia samotného motoristu. Ide teda o prenesenie zodpovednosti na plecia vodičov, ktorí majú vyhodnotiť svoj stav a ozvať sa v prípade, že stratia spôsobilosť viesť motorové vozidlo.

Treba pritom povedať, že na zodpovednosti jednotlivca je do veľkej miery postavený aj terajší systém – bez ohľadu na to, či sú lekárske prehliadky povinne zavedené alebo nie. Vždy totiž prebiehajú v určitom časovom intervale a zdravotný stav sa môže za ten čas náhle zhoršiť, hoci aj tesne po úspešne absolvovanej prehliadke.

Práve vtedy je dôležité, aby sa motoristi zachovali zodpovedne, nepreceňovali svoje schopnosti a nesadali si za volant, ale namiesto toho konzultovali situáciu s doktorom.

Čo urobí Slovensko s lekárskymi potvrdeniami pre vodičov?

Ak nariadenia EÚ o vodičských preukazoch prejdú bez ďalších zmien, každá členská krajina stále bude mať možnosť ponechať v platnosti povinného lekárske prehliadky pre dôchodcov.

Napokon, tak je tomu už dnes v prípade Slovenska (sú predpísané minimálne raz za 5 rokov od dovŕšenia veku 65 rokov).

Rovnako sa dá počítať s tým, že SR bude môcť v prípade záujmu potenciálne zaviesť ešte aj sebahodnotenie vodičov – podľa toho, na akom postupe vznikne politická zhoda.

Zdroj: ADAC