Dnešný deň je pre väčšinu vodičov posledným pre nahlásenie zmeny poisťovne. Výpoveď aktuálnej poisťovni totiž možno podať najneskôr 6 týždňov pred skončením poistného obdobia. Väčšine motoristom končí PZP práve k 31. 12. 2009., resp. v priebehu decembra. November je preto mesiacom „prestupov v PZP“.

Novú zmluvu možno uzavrieť tesne pred skončením predošlej. Pri zmene poisťovne je nutné najprv podať výpoveď. Až potom možno uzavrieť novú poistku. Dnes sa dá PZP uzavrieť osobne, cez telefón, ale už i cez internet. Pri uzatváraní PZP totiž poisťovňa nerobí obhliadku auta, preto to ide i na diaľku. Viaceré poisťovne dokonca pre „neosobné“ uzatváranie PZP ponúkajú zľavu.

Čo ak škodu zavinilo neznáme vozidlo?


Ak škodu zavinil neznámy vodič a z miesta ušiel, poškodenému sa preplatí len škoda na zdraví a usmrtenie. Preplatenie treba uplatniť v Slovenskej kancelárii poisťovateľov. Navyše, takúto nehodu je treba nahlásiť polícii, aby sa dala v SKP preukázať. Škoda na majetku pri neznámom páchateľovi preplatená nebude.

Ako hlásiť škodu?

Udalosť možno nahlásiť písomne alebo telefonicky. Havárie na Slovensku, je nutné nahlásiť do 15 a zahraničné do 30 dní.

Kedy volať políciu?

Zákon stanovuje povinnosť volať políciu ku každej nehode, pri ktorej škoda prekračuje 10x minimálnej mzdy, teda viac ako 2 689 €. Výšku škody je len ťažké presne odhadnúť, preto je lepšie zavolať políciu ku každej väčšej nehode. Vinník síce  automaticky zaplatí pokutu, ale predíde problémom s preplatením škody. Treba však žiadať protokol o nehode. Ak políciu nezavoláte, pre istotu si nehodu nafoťte tak, aby bolo jasné, kto bol na vine. Zároveň je potrebné, aby poškodený mal od vinníka všetky údaje o vozidle a aj o sebe. V prípade, že nehodu niekto videl, pre poškodeného je fajn mať svedkov a zapísať si ich mená, adresy a telefónne čísla.

Výkon vozidla v kilowattoch či objem motora v cm3 si pozrite v technickom preukaze. Niektorí výrobcovia v označení modelov používajú zaokrúhľovanie. Novinkou od tohto roka je PZP vyratúvané podľa pohotovostnej hmotnosti vozidla.

Potvrdenie o bezškodovom priebehu po vypovedaní zmluvy je poisťovňa povinná vydať, no môže to urobiť až po skončení poistného. Ak poistka končí 31. 12., skôr ako v druhej polovici januára potvrdenie mať nebudete. Niektorým poisťovniam stačí čestné vyhlásenie o bezškodovom priebehu a dodatočné doručenie potvrdenia. Iné nepýtajú ani to, no vyhradia si právo vyžadovať prípadný rozdiel poistného, ak sa bezškodový priebeh uvedený pri uzavretí zmluvy ukáže ako nepravdivý. Niektoré poisťovne vám posledný bezškodový rok vôbec neuznajú a vyrubia plné poistné, rozdiel vrátia až po doručení zápočtového listu z predchádzajúcej poisťovne.