Znova sa ukazuje to isté – ak niečo nejde po dobrom, príde to príkazom a plošne, bez výnimky. „Nemožno sa spoliehať na to, že samotné dobrovoľné opatrenia občanov alebo podnikov znížia dopyt po rope v takom rozsahu, aký je v krátkodobom horizonte potrebný. Prijatím účinných opatrení na zníženie dopytu po rope v doprave môžu vlády znížiť cenový šok spôsobený embargom na ruskú ropu,” konštatuje štúdia, ktorú zverejnila bruselská organizácia Transport & Environment. Tá poukazuje na fakt, že spotrebu ropy v EÚ znížime len direktívnymi opatreniami zakotvenými v legislatíve. „Je nevyhnutné, aby opatrenia Európskej únie a národných vlád nezhoršovali zlú situáciu tým, že sa budú spoliehať na falošné riešenia. Biopalivá ešte viac zaťažia ceny a dodávky obilnín a rastlinných olejov a zaťažia životné prostredie. Vlády jednotlivých štátov by sa mali vyhnúť podnecovaniu dopytu po cestných palivách znižovaním dane z pohonných hmôt. Priame platby v hotovosti sú lepším spôsobom, ako pomôcť najzraniteľnejším domácnostiam vyrovnať sa s vysokými cenami energie,” konštatuje ďalej štúdia.

Nižšie dane znamenajú vyššiu spotrebu

Aktivisti vidia logickú súvislosť medzi výškou dane z fosílnych palív a ich priamou spotrebou. Teda umelé znižovanie daňového zaťaženia fosílnych palív podľa nich vyvolá len zvýšenie spotreby a záťaž pre životné prostredie, či nebezpečnú závislosť EÚ na ruskej rope. S tým sa dá súhlasiť, no len čiastočne. Ako upozorňujú, musí prísť naraz viac opatrení, inak sa minú účinkom. A ako si to predstavujú? Ďalším opatrením je vraj kombinácia práce z domu, zníženia maximálnej povolenej rýchlosti, vylúčenia áut z centier miest a prechod k verejnej a cyklistickej doprave. Tieto opatrenia musia podľa analytikov ísť ruka v ruke, pretože ak by sa neuplatňovali v celku, mohli by priniesť opačný výsledok. „Ak si zoberieme ako príklad prácu z domu, prvotný efekt bude menej áut cestách. Ak však nebudú existovať iné doplnkové opatrenia, jazda autom sa stane pohodlnejšou, pretože sa skráti čas cestovania a nebudú zápchy,” uvádza štúdia. Tieto dve opatrenia – zrušenie daňových úľav a kombinácia dopravných opatrení – by podľa analytikov mohli ušetriť 26,6 milióna ton ropy do roku 2030.

zdroj: Euractiv, Transport & Environment