O emisnej norme Euro 7 sa toho už popísalo mnoho, pričom všetky teoretické úvahy končia stále pri tom istom – jej limity nepoznáme a EÚ s jej predstavením mešká až zahanbujúco dlhé obdobie. Ako uvádza EÚ, v nadchádzajúcom období by sa to malo zmeniť a zákonodarcovia chcú konečne predstaviť niekoľko nových zásadných legislatívnych návrhov. Presné znenie emisnej normy Euro 7 by mal byť jeden z nich.

Aj o alternatíve k elektromobilom

V najbližších mesiacoch čaká EÚ niekoľko dôležitých úloh, ktoré budú mať zásadný vplyv na európsku dopravu. Okrem oneskoreného zverejnenia limitov pre normu Euro 7, to má údajne byť aj uvoľnenie emisných noriem pre CO2 pre nákladnú dopravu a najmä zjednotenie sa na tom, aké e-palivo bude oficiálnou alternatívou voči elektromobilom. Európska komisia totiž musí do roku 2026 pripraviť správu o udržateľnosti alternatív k elektroautám. Alternatívou môže byť tzv. e-palivo alebo syntetické palivo vyrobené pomocou zachyteného oxidu uhličitého, či oxidu uhoľnatého alebo vodíka získaného zo zelených zdrojov elektriky. Problémom je, že parlament dal na rozdiel od členských štátov jasne najavo, že nevidí žiadnu úlohu pre e-palivá v osobnej cestnej doprave. Argumentoval, že by mali byť vyhradené len pre ťažko elektrifikovateľné druhy dopravy, ako je letecká a námorná doprava.

zdroj: Euractiv