Dopyt po jednom zo strategických prvkov používaných v elektromobiloch, respektíve určených na uskladnenie elektrickej energie v článkoch, stúpa závratným tempom. A aj keď sa ťažobné spoločnosti snažia zvyšovať tempo jeho dolovania, stále to na uspokojenie potrieb automobilového priemyslu nestačí.

Podľa analytickej firmy Benchmark Mineral Intelligence (BMI) sa aj preto ceny uhličitanu lítneho (Li2CO3) a hydroxidu lítneho (LiOH) za posledný rok viac ako zdvojnásobili.

Nástup elektromobilov sa môže spomaliť aj kvôli nedostatku surovín

„Financovanie projektov spojených s ťažbou lítia stále nie je dostatočné a zároveň je príliš pomalé,“ hovorí Cameron Perks, analytik austrálskej pobočky BMI. „Na trhu preto vzniká deficit, ktorý firmy nedokážu kompenzovať.“

Je isté, že rastúce ceny najľahšieho alkalického kovu zvýšia atraktivitu jeho ťažby, otázkou ale je, či ju zvýšia dostatočne. „Keďže ceny stúpajú, je zrejmé, že sa objavia nové, dnes ešte neznáme projekty, ktoré pomôžu zvýšiť ponuku lítia na trhu. To je takmer isté. Nevieme však, koľko takých projektov ťažby existuje,“ dodáva Cameron Perks. „A aj preto existuje možnosť, že sa dostatok lítia jednoducho vyťažiť nepodarí. Potom hrozí, že sa nástup elektrickej mobility spomalí.“

Po desaťročnom poklese cien batériových článkov v súčasnosti reálne hrozí stav, že sa tento trend zastaví. Pochopiteľne časť stúpajúcich nákladov na suroviny dokážu firmy kompenzovať zlepšenými výrobnými procesmi a technologickým pokrokom, nemusí to ale stačiť. Stúpajú aj ceny ďalších strategických komodít, ako je meď či kobalt.

Ako vyzerajú vyhliadky do budúcnosti? Nie veľmi ružovo. Agentúra BloombergNEF, ktorá sa zaoberá trhom s komoditami, tvrdí, že sa do konca tejto dekády zvýši celosvetová spotreba lítia až päťnásobne. A aj to nám dáva dôvod pýtať sa, kde ho budú výrobcovia akumulátorov brať, za akú cenu ho budú nakupovať a ako sa to premietne do ceny elektromobilov.