„Posledná dodávka alternatívnej ropy obsahovala desaťnásobne viac cudzích látok a nečistôt, ako voda či blato, oproti predchádzajúcim dodávkam, preto sme boli nútení prechodne znížiť objem spracovania alternatívnej ropy,” konštatuje pre agentúru TASR Tatiana Novotná z komunikačného oddelenia spoločnosti Slovnaft.

Keďže platí embargo na ruskú ropu, Slovnaft má obmedzené možnosti z hľadiska toho, na aké trhy môže produkty z nej umiestňovať - vývoz je možný iba do susedného Česka a Ukrajiny.

Práve toto obmedzenie bolo spúšťačom, prečo slovenská rafinéria vôbec siahla po alternatívnych dodávkach ropy cez ropovod Adria - ropu najprv privezú tankery do Chorvátska a odtiaľ putuje na Slovensko, popisuje TASR.

Chystajú sa na viac alternatívnej ropy

Slovnaft skúšal rozličné druhy rôp, ktoré by mohli nahradiť tú ruskú, no samotná rafinéria priznáva, že sa v rámci tohto procesu vyskytli rozličné nedostaky a zložité situácie, či už na úvod pri nákupe, alebo neskôr počas prepavy, resp. procesu spracovania.

Slovnaft nateraz dokáže spracúvať 30 percent alternatívnej ropy. Toto číslo ma budúci rok narásť, keď dokončia v rafinérii sériu technologických zmien.

"Pre Slovnaft sú prísne štandardy kvality každého zdroja ropy nevyhnutné, aby sme zachovali konzistentnosť vlastností palív, ktoré vyrábame. Zároveň naďalej pracujeme na diverzifikácii možností dodávok ropy, aby sme boli schopní dodržať všetky záväzky voči našim zákazníkom," uvádza oficiálne stanovisko Slovnaftu.

Zdroj: Aktuality.sk - agentúra TASR / foto: cz.depositphotos.com