Práce na tuneli Prešov sa naplno rozbehli začiatkom augusta. Predpoklad prerazenia tunela je leto 2019.

Tunel Prešov bude dvojrúrový s dĺžkou 2,24 km. Razí sa cyklickou metódou razenia - Novou rakúskou tunelovacou metódou (NRTM). V súčasnosti sa denne vyrazí 1,5 až 2 m na jednej čelbe, teda na dvoch čelbách cca 4,0 m za deň. Plánovaný denný postup na štyroch čelbách je približne 14 až 15 m. Okrem prác na tuneli pokračuje aj výstavba mostov, budujú násypy, realizujú výkopové práce v zárezoch. Ukončujú sa tiež práce na prístupových komunikáciách.

Osemkilometrový úsek  diaľnice  D1 Prešov západ - Prešov juh je  súčasťou  dopravného  koridoru  v trase  Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod  (Ukrajina). Je zaradený do medzinárodnej cestnej siete pod označením E50. Na túto medzinárodnú cestu  E50 je napojená medzinárodná cesta E371, ktorá smeruje z Prešova cez Svidník na hraničný priechod Vyšný Komárnik – Barwinek do Poľskej republiky. Diaľnica je súčasťou  multimodálneho dopravného koridoru TEN-T. Súčasťou úseku sú okrem tunela Prešov dve diaľničné križovatky s celkovou dĺžkou vetiev 11,3 km.
 

Zmluvný termín ukončenia výstavby tohto úseku je jún 2021. 

Zdroj a Foto: NDS