Našťastie na úkon odhlásenia môže nový vlastník vydať splnomocnenie overené notárom, prípadne postačuje doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s úradne overeným podpisom.

Polícia sa rozhodla bojovať proti vozidlám, ktoré stoja mimo evidencie. V minulosti dochádzalo k odhláseniu vozidla z evidencie na osoby, ktoré auto v skutočnosti neodkúpili. Cieľom novely zákona je tak ochrana osoby, na ktorú sa držba vozidla prevádza. Zmeny priniesla novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Pri odhlasovaní aj s novým majiteľom

Ministerstvo vnútra chce tento problém vyriešiť tým, že k odhlasovaniu auta sa po novom musí dostaviť aj nový majiteľ vozidla (doteraz zvládol celý úkon predchádzajúci majiteľ). V prípade, ak kupujete auto z Bratislavy do Košíc, ide časovo aj finančne náročný proces. Našťastie na úkon odhlásenia môže nový vlastník vydať splnomocnenie overené notárom, prípadne postačuje doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s úradne overeným podpisom. Možné je tiež zaslanie splnomocnenia novou elektronickou službou (pokiaľ vlastníte eID kartu). Povinnosť predloženia splnomocnenia alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak vozidlo prevádzate na osobu blízku držiteľovi vozidla (rodič, prarodič, dieťa, súrodenec, manžel alebo manželka).


Nový vlastník má po odhlásení vozidla z okresu lehotu 30 dní na prihlásenie v okrese s miestom bydliska. Pokiaľ tak nevykoná do 60 dní od odhlásenia, tabuľky s evidenčným číslom a doklady budú neplatné. 


Pri odhlasovaní nie je potrebné pristavenie vozidla.  


Zdroj: minv


Prečítajte si tiež: Kompletný návod ako postupovať pri predaji auta