Pri splnomocnení sa kontrolné orgány zameriavajú na platnosť, pravosť a poškodenie. Ak má listina vo všeobecnosti vadu, nemusia ju v zahraničí, ale ani u nás akceptovať.    

Autá sa požičiavajú vo veľkom. A to nemám na mysli auto-požičovne. Pri pojem „požičanie si“ vychádzam zo zverenie auta na používanie blízkej osobe – kamarát, rodina a pod. Našťastie na používanie auta na Slovensku nepotrebujete žiadnu listinu, stačí len ústne vyhlásenie. Kým vozidlo neprechádza pátraním, policajti u nás toto vôbec neriešia. Pozor však napríklad na objektívnu zodpovednosť. Držiteľ vozidla má ešte ďalšie povinnosti. Ani na Slovensku splnomocnením nič nepokazíte.  


Úplne odlišná situácia je v zahraničí. Nie je krajina, ako krajina. Preto si vopred zistite, či splnomocnenie potrebujete. Uvediem len Slovákom najčastejšie navštevované krajiny. V Poľsku splnomocnenie potrebujete, rovnako tak aj v Chorvátsku a Nemecku. V Čechách, Maďarsku nie je potrebné. Na Ukrajinu sa bez splnomocnenia s požičaným autom nedostanete. Ak je vlastník vozidla v aute, ale nie je šofér, splnomocnenie tiež zvyčajne nie je potrebné.


Tiež nie je splnomocnenie, ako splnomocnenie. Listinu vám môžu overiť aj na matrike, ale aj u notára. Na matrike je to síce lacnejšie, ale pečiatka má iný tvar. So splnomocnením z matriky ukrajinskou hranicou neprejdete. Vo všeobecnosti by som splnomocnenie z matriky pri používaní cudzieho vozidla v zahraničí nechcel. Rozdiel pár eur za to jednoducho nestojí.   

Ak viete, že budete prechádzať hraničným prechodom, na ktorom sa stále vykonávajú hraničné kontroly, bez splnomocnenia radšej ani nechoďte...

Pozor na platnosť splnomocnenia. Vo všeobecnosti platí, že splnomocnenie môže mať neobmedzenú platnosť (kým sa nezmenil reálny stav – zmena držiteľa a pod.). Sú však krajiny, kedy splnomocnenie po určitej lehote prestáva platiť, hoci je uvedené na neurčitú dobu! Niekde to je rok, inde 2.  

V akom jazyku je potrebné splnomocnenie? Nič nepokazíte, ak bude napísane rovno v angličtine a bude notárom overené. Ale pozor, niektoré krajiny ho žiadajú v ich jazyku. Na Ukrajinu vám stačí splnomocnenie v slovenčine. Pred cestou si poriadne naštudujte informácie z konkrétnej krajiny.

Náležitosti splnomocnenia

  • Osobné údaje vlastníka – splnomocniteľ;
  • Osobné údaje osoby, ktorá vozidlo bude používať – splnomocnenec;
  • Vozidlo (predmet): obchodný názov, rok výroby, farba, VIN, EČV,...;
  • Rozsah splnomocnenia – zvyčajne používanie, alebo iné...;
  • Platnosť : doba určitá / neurčitá;
  • 2x podpis – splnomocnenec + splnomocniteľ;
  • Pečiatka – notárom (resp. z matriky, tú však neodporúčam).