Medzinárodný vodičský preukaz neoprávňuje držiteľa na vedenie motorových vozidiel v SR!

Medzinárodný vodičský preukaz sa vždy viaže na obyčajný vodičák. Bez získaného vodičského oprávnenia a na základe neho vydaného vodičského preukazu medzinárodný vodičský preukaz nedostanete. V podstate ide len o preloženie domáceho vodičáku do rôznych jazykov. Nedajte sa zmiasť. Zatiaľ čo obyčajný vodičák je kartička, medzinárodný vodičák skôr pripomína dokumenty vydávané za starého režimu. Je to totiž malá knižočka. 

Aby ste z toho neboli zmätený. S naším tzv. európskym formátom VP môžete jazdiť po celej EÚ a tiež po štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru.

Pýtate sa a čo štáty, ktoré sú mimo týchto spoločenstiev? Povedzme USA alebo bývalé krajiny Sovietskeho zväzu. Problém by ste bez neho mať nemali, ale môžete. Oficiálne sa o tom nikde nepíše. Sú to len svedectvá šoférov. Veľa záleží na policajtovi, na ktorého natrafíte. V prípade nehody alebo inej udalosti je vždy lepšie platný medzinárodný vodičský preukaz mať so sebou.

Náhľad MVP podľa Viedenskej dohody

2 druhy = 2 formáty = 2 dohody

Aby to nebolo také jednoduché, existujú 2 druhy, alebo lepšie povedané 2 formáty. Čo to vlastne znamená? Jednoducho to, že medzinárodné vodičské preukazy sa vydávajú na základe 2 medzinárodných dohôd. Na základe viedenskej dohody a na základe ženevskej dohody. Štáty môžu akceptovať jednu alebo druhú, či dokonca obidve. To znie super. Ako sa v tom ale zorientovať? Našťastie existuje zoznam krajín, ktoré detailne a jednoducho popisuje, čo vlastne potrebujete. Pozrieť si ho môžete tu

Áno, pozreli ste sa na zoznam a prišli ste na to, že tých krajín je akosi málo. Čo v prípade, ak vaša destinácia v zozname nie je? Musíte sa obrátiť na daný zastupiteľský úrad alebo ambasádu. Tam vám už budú vedieť poradiť. Môže sa stať, že si budete musieť aj pri krátkom pobyte vybaviť lokálny vodičák.

Medzinárodný vodičský preukaz vybavíte na počkanie správny poplatok 6,50 €

Náhľad MVP podľa Ženevskej dohody

Kde najbližšie treba medzinárodný vodičák? 

Ak sa pozriete na EÚ a na tabuľku, tak prídete na to, že sú to krajiny ako Rusko, Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora, Kosovo, Macedónsko, Albánsko či Turecko. Na základe skúseností však môžem povedať, že policajti na Ukrajine tolerujú aj európsky vodičák. Rovnako podľa svedectiev známych a kamarátov to vystačilo aj v Rusku a Turecku. Zbytočne však neriskujte. 

Čo by ste mali o medzinárodnom vodičskom preukaze ešte vedieť? 

V podstate MVP vás osvedčuje, že ste vodičom v krajine pobytu. Neosvedčuje vás, že poznáte lokálne dopravné predpisy. Rovnako vás v prípade nehody nijako neochráni. Predpisy krajiny si teda radšej poriadne naštudujte. Čo krajina, to možno iný mrav. 

Ak držiteľ medzinárodného vodičského preukazu prestane byť držiteľom vodičského preukazu alebo sa jeho vodičský preukaz stane neplatný, neplatným sa stane aj jeho medzinárodný vodičský preukaz,

Aké údaje sú obsiahnuté v medzinárodnom vodičskom preukaze? 

V MVP sa uvádzajú osobné údaje o jeho držiteľovi a rozsah vodičského oprávnenia podľa platného vodičského preukazu vrátane prípadného obmedzenia jeho rozsahu a ďalších obmedzujúcich podmienok viesť motorové vozidlá. Medzinárodný vodičský preukaz ďalej obsahuje fotografiu jeho držiteľa a jeho podpis.

Ako a kde o neho požiadať? 

MVP vybavíte na počkanie na ktoromkoľvek oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru. Môžete požiadať súčasne o vydanie MVP podľa Viedenského dohovoru a ďalšieho MVP podľa Ženevského dohovoru. Vždy je nutné podať osobitnú žiadosť za každý medzinárodný vodičský preukaz.

Žiadateľ o MVP vždy predloží platný doklad totožnosti a platný vodičský preukaz a ďalej predkladá neretušovanú farebnú alebo čiernobielu fotografiu zhotovenú na hladkom, lesklom polokartóne s rozmermi 3,5 cm x 4,5 cm, zobrazujúcu podobu tváre držiteľa vodičského preukazu v trojštvrťovom profile s výškou tvárovej časti hlavy minimálne 2 cm od brady po temeno,

Fotografiu tváre musí byť  vždy vyhotovená v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami. V odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotných alebo náboženských dôvodov predložiť fotografiu tváre s prikrývkou hlavy, ktorá však nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval jeho identifikáciu.

Ak držiteľ medzinárodného vodičského preukazu prestane byť držiteľom vodičského preukazu alebo sa jeho vodičský preukaz stane neplatný, neplatným sa stane aj jeho medzinárodný vodičský preukaz.
 
Na držiteľa medzinárodného vodičského preukazu sa primerane vzťahujú povinnosti držiteľa vodičského preukazu ustanovené zákonom.
 
V medzinárodnom vodičskom preukaze sa uvádzajú osobné údaje o jeho držiteľovi a rozsah vodičského oprávnenia podľa platného vodičského preukazu vrátane prípadného obmedzenia jeho rozsahu a ďalších obmedzujúcich podmienok viesť motorové vozidlá. Medzinárodný vodičský preukaz ďalej obsahuje fotografiu jeho držiteľa a jeho podpis.
 
Žiadateľ o vydanie medzinárodného vodičského preukazu je povinný predložiť fotografiu tváre, ktorá musí byť vyhotovená v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami. V odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotných alebo náboženských dôvodov predložiť fotografiu tváre s prikrývkou hlavy, ktorá ale nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval jeho identifikáciu. Fotografia tváre musí byť ostrá, neretušovaná s rozmermi 3, 5 cm x 4, 5 cm, vyhotovená na hladkom, lesklom polokartóne, s výškou tvárovej časti hlavy minimálne 2 cm od brady po temeno, so svetlým pozadím.

Zdroj a Foto: MINV