Za hlavný problém bezpečnosti považuje 94 % občanov EÚ šoférovanie pod vplyvom alkoholu. Slováci sú ešte prísnejší. Alkohol za volantom netoleruje až 96 % Slovákov!V 13 členských štátoch najmenej 3/4 respondentov uviedlo, že už riadili auto (od 76 % v Taliansku a Nemecku až po 82 % v Slovinsku). V niektorých východoeurópskych krajinách – Rumunsko, Bulharsko, Lotyšsko a Maďarsko – tento podiel prestavoval menej ako polovicu (36 % - 49 %). Na Slovensku jazdí často (takmer každý deň) asi 1/3 občanov a každý šiesty Slovák (15 %) sadá za volant aspoň 1 - 3 x týždenne.Za hlavný problém bezpečnosti považuje 94 % občanov EÚ šoférovanie pod vplyvom alkoholu. Slováci sa voči tomuto problému stavajú ešte prísnejšie. Alkohol za volantom netoleruje až 96 % Slovákov! Na opačnom konci sú Íri, kde až 1/3 nepovažuje alkohol za volantom za vážny problém.

Bezpečnosť na cestách ohrozujú podľa Európanov tiež najmä vodiči, ktorí prekračujú rýchlostné limity (78 %) a šoféri a spolujazdci, ktorí pri jazde nepoužívajú bezpečnostné pásy (74 %).  Rýchla jazda na cestách sa nepáči až 85 % Slovákom.

3/4 Európanov (76 %) považuje za hlavný bezpečnostný problém telefonovanie počas jazdy bez hands-free. Ak ho šofér má, je to problém pre 1/4 občanov Únie. Najviac výhrad voči telefonovaniu počas šoférovania majú Slováci a Belgičania (po 61 %).

Životy na cestách ohrozujú aj nepripútaní vodiči. Myslia si to najmä Cyperčania, Taliani, Francúzi, Španieli a Gréci (od 84 do 89 %). Aj Slováci sa na nepripútaných šoférov a spolujazdcov pozerajú prísne. Za bezpečnostný problém to považujú skoro dve tretiny Slovákov (70 %). Naopak, v Írsku a vo Švédsku si to myslí menej ako polovica respondentov (po 47 %).

Na bezpečnosť na cestách by si mali posvietiť aj vlády členských krajín. Tesná väčšina Európanov (52 %) uviedla, že otázka bezpečnosti by mala byť hlavnou alebo druhou prioritou národnej vlády. Až tretina (31 %) respondentov uviedla, že ich vláda by sa mala prioritne zamerať na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.

Druhým najčastejším opatrením, ktorým by sa národné vlády mali zaoberať, je zlepšenie dodržiavania dopravných predpisov. Vlády by sa mali sústrediť na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky podľa 42 % respondentov.

Prieskum Eurobarometer sa uskutočnil formou rozhovorov (cez pevné telefónne siete, mobilné telefóny alebo formou face-to-face) na reprezentatívnej vzorke občanov EÚ (vo veku 15 rokov a viac), ktorí žijú v 27 členských krajinách. Celkovo vykonala spoločnosť Gallup 25 629 rozhovorov v čase od 14. do 18. júna 2010.