Verte, budete sa rehotať a skučať zároveň! Človek je empatický. Nepochybujem, že si každý nájde niekoľko nešťastníkov s ktorými sa stotožní, lebo presne vie aké to je...