Airbag je prídavný záchytný systém - SRS! To znamená, že dobre pracuje len v súčinnosti s bezpečnostnými pásmi! Pripútanie v aute nenahrádza, práve naopak! Podstatne zvyšuje riziko ťažkých zranení, či smrť nepripútaných osôb...