Signalizácia vlajkami a svetelná signalizácia na okruhu

Signalizácia vlajkami a svetelná signalizácia na okruhu

Cena jázd na Slovakiaringu pri online registrácií pre priaznivcov registrovaných v skupine RacingWheels na Facebooku:
Celý deň: 149,- €
Pol dňa: 85,- € (dopoludnia alebo popoludní)
(transpondér je povinný a je zahrnutý v cene vstupenky )

Cena pri online registrácií pre neregistrovanych:
Celý deň: 155,- €
Pol dňa: 89,- € (dopoludnia alebo popoludní)
(transpondér je povinný a je zahrnutý v cene vstupenky )

Cena jázd priamo na okruhu v deň akcie - iba v prípade, ak nebude vypredané (je nutné zúčastniť sa registrácie):
Celý deň: 210,- €
Pol dňa: 125,- € (dopoludnia alebo popoludní)

Prenájom boxu: 119,- EUR

Kategórie:
Kategória A – začiatočník
Kategória B – pokročilý

Organizátor si vyhradzuje právo preradiť účastníka na základe dosiahnutých výsledkov do inej skupiny. Účastník má tiež právo požiadať organizátora o preradenie. Upozornenie: Po online registrácií je nutné zaplatiť štartovné do 4 pracovných dní odo dňa registrácie, inak bude Vaša registrácia zrušená.

Viac informácií nájdete na stránke organizátora RacingWheels.sk.

PS: pozrite si aj

>> Fotogaléria RacingWheels Day I na Slovakiaringu
>> Video Racing Wheels Day I na Slovakiaringu