Tragické dopravné nehody nie sú výnimkou ani na Slovensku. Ročne na Slovensku zomrie približne 250-300 ľudí. Jeden rok to je viac, iný zas menej. Vplýva na to viacero faktorov. Stačí, že je jeden rok horšia, alebo dlhšie trvajúca zima, alebo že sa prevráti jeden autobus a už to je z pohľadu štatistiky horšie. Slovensko ako člen EÚ muselo prijať dokument s názvom Stratégia zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v SR v rokoch 2011-2020. V ňom sa zaväzuje znížiť úmrtnosť na cestách na polovicu medzi jednotlivými obdobiami. Dokument sa opiera o 9 hlavných cieľov. Kým však u nás nebude vybudovaná poriadna infraštruktúra, obávam sa, že úmrtnosť na slovenských cestách neklesne. A represie zo strany polície sú zbytočné.

V roku 2015 na cestách v Európskej únii zomrelo o 1,3% viac ľudí, ako v roku 2014. Podľa „odborníkov“ z EÚ je za tým vyššia rýchlosť vodičov a údajne nižšia aktivita dopravnej polície. 

Ľudia by vraj mali jazdiť pomalšie, aby nedochádzalo k častým nehodám. Vodiči, ktorí prekračujú rýchlosť, by mali byť tvrdo pokutovaní, tvrdí nemecký ľavicový politik a minister vnútra Dolného Saska, Boris Pistorius. Na rokovaní ministrov vnútra spolkových republík Nemecka chce predložiť návrh na zvýšenie pokút za prekročenie rýchlosti a iných porušení pravidiel cestnej premávky. Už za malé prekročenia bude hroziť pokuta 1000 eur, čo znamená niekoľkonásobné zvýšenie aktuálnych sankcií. To by malo údajne napomôcť k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Či práve sprísnenie represie je tá správna cesta, neviem. Skôr si myslím, že na vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky treba vplývať preventívne a učiť ich rozmýšľať a predvídať, a to dokonca aj za ostatných účastníkov.

Považujem za úplne scestné tvrdenie Európskej rady pre bezpečnosť dopravy (ETSC – European Transport Safety Council), kde konštatovali, že zníženie počtu pokutovaných vodičov za rýchlosť medziročne kleslo a počet mŕtvych na cestách stúpol. V podstate z ich tvrdení vyplýva len to, že z toho vinia dopravné polície všetkých krajín EÚ a hlavne ich nečinnosť. Túto nečinnosť si podľa ich tvrdení stihli vodiči všimnúť. Preto sa znížila u vodičov i obava z možnej sankcie a následne si i viac dovoľujú, a to vedie k nehodovosti. Zdá sa Vám to tiež ako úplná blbosť, keď každodenne v dopravnom servise počúvate to množstvo hliadok? Nám tiež!
Páni z ETSC vychádzajú však len z tabuliek, čísel, grafov a vzorcov. V minulom roku na európskych cestách zomrelo približne 26 000 ľudí, čo je údajne o 1,3 % viac ako v roku 2014 (čiže ak sa bavíme v konkrétnych číslach, je to možno o 400 ľudí viac).

„Keď zomrie jeden človek, je to smutné, keď zomrú milióny, je to štatistika," J.V. Stalin 

Medzi hlavné dôvody nehôd okrem prekračovania maximálnej povolenej rýchlosti podľa ETSC patria aj jazda pod vplyvom alkoholu, alebo inej omamnej látky, nepoužívanie bezpečnostného pásu a nevenovanie sa vedeniu motorového vozidla.

A čo dodať na záver? Ak si to zoberieme v globále a z dlhodobého hľadiska, úmrtnosť nielen na slovenských cestách, ale i na cestách v Európe, má klesajúcu tendenciu. Avšak je to celkom prirodzený jav, že čoskoro začne opäť stúpať. Je potrebné podotknúť, že dochádza aj k skvalitneniu infraštruktúry, na druhej strane pribúda aj množstvo áut a vodičov v každom štáte EÚ. Tak isto sa z času na čas menia i pravidlá v štatistike (napr. za obeť dopravnej nehody sa považuje človek, ktorý skoná do 24 hodín od udalosti, ak zomrie po 28 hodinách, alebo pol roka po tom, ako sa dopravná nehoda stala, do štatistických údajov sa ako obeť dopravnej nehody nezarátava). 

Preto by sme na Vás radi apelovali, aby ste sa zbytočne neponáhľali, viac rozmýšľali a predvídali, aby ste sa na miesto, kam cestujete dostali živí a zdraví, hoci o pol hodinu neskôr. 

Zdroj: ETSC