Sviatky a dni voľna sa po 3-dňovom víkende definitívne končia. Všetkých majiteľov áut evidovaných vo firmách by sme chceli upozorniť, že čas na priznanie dane z motorového vozidla sa neúprosne kráti. Na jeho podanie a zaplatenie ostáva čas len do konca januára 2014.

 

 

Priznanie je možné podať nie len v klasickej papierovej, ale aj v elektronickej forme. Formuláre by v už mali byť vytlačené na všetkých daňových úradoch, pobočkách a kontaktných miestach. Elektronické podanie sa týka najmä podnikateľov, ktorí sú platcami DPH a ich zástupcov. "Pre nich je to jediný možný spôsob, ako môžu od 1. januára 2014 komunikovať s finančnou správou,“ píše sa v správe Finančného riaditeľstva SR.

 

Proces sa tento rok nezaobíde bez noviniek. Pre majiteľov automobilov so zahraničnými evidenčnými číslami máme dobrú správu, keďže tento rok podliehajú dani len tie, ktoré sú evidované v SR. Na vozidlá so zahraničnými EČV sa daň nevzťahuje napriek ich používaniu na území Slovenska. Riaditeľstvo takisto pripomína, že pri vyplácaní cestovných náhrad je zamestnávateľ daňovníkom bez ohľadu na to, či je zamestnanec držiteľom auta alebo nie. Oslobodenie a zníženie dane sa rozšírilo o automobily s limitom úrovne EEV a EURO 6.

 

Od 1. januára 2013 je pre vznik, ako aj pre zánik daňovej povinnosti rozhodujúci deň, ktorým sa vozidlo začalo alebo prestalo používať na podnikanie, pričom daňovník už nemá oznamovaciu povinnosť pri vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel, ale iba pri jej zániku. Kto neskoro chodí, sám sebe škodí. Preto chcem každému odporučiť, aby si priznanie nenechal na poslednú chvíľu a ušetril si tým množstvo stresu a cenného času.

 

autor: Jakub BUZA podľa www.webnoviny.sk