S modelmi Tiguan a Passat prichádza nová generácia adaptívnych tlmičov s prívlastkom Pro. Hlavným cieľom bolo posunúť komfort odpruženia na novú úroveň. Zásadnou technologickou zmenou je využitie dvoch nezávisle nastaviteľných ventilov. Prvý upravuje tuhosť tlmenia pri kompresii, teda prejazde nerovností, a druhý pri odskoku, napríklad pri prejazde výtlkov.

Doteraz využíval podvozok DCC iba jeden aktívny ventil. Ideálne nastavenie tlmiacich síl (zvlášť pre kompresiu a zvlášť pre odskok) vypočítava auto pre každé koleso samostatne s prakticky okamžitou reakciou. To všetko sa deje v rámci milisekúnd. Aktívna regulácia berie do úvahy aj podmienky na ceste, jazdnú situáciu alebo ďalšie parametre, vrátane polohy riadenia, aplikácie bŕzd či celkovo jazdného štýlu. Zohľadnenie týchto faktorov zabezpečí nielen vyššiu efektivitu tlmenia nerovností, ale tiež stabilitu vozidla v hraničných situáciách. Vozidlo aktívne reguluje tlmiace sily v každom z 15 nastavení tuhosti, ktoré má vodič stále k dispozícii.

Okrem komfortnejšej jazdy na nerovnom povrchu dokážu nové adaptívne tlmiče DCC Pro výrazne minimalizovať náklony karosérie v zákrutách. Pri rýchlom prejazde tlmiče na vonkajšej strane stuhnú tak, aby nedošlo k rozhojdaniu karosérie. Na podobnom princípe fungujú adaptívne tlmiče aj pri prudkom zrýchlení alebo brzdení. Aj keď si teda vodič zvolí najmäkšie nastavenie, podvozok mu v prípade vyhýbacieho manévra poskytne dostatočnú oporu a stabilitu.

PREČO SÚ TLMIČE DÔLEŽITÉ?

Asi je jasné, že tlmič musí dokázať zvládnuť niekoľko úloh naraz, ktoré si často môžu protirečiť. Druhy rázov, ktoré musí absorbovať, sa menia v závislosti od rýchlosti auta, veľkosti nerovností ale aj zaťaženia. Druhým podstatným faktorom sú jazdné vlastnosti. Pre maximálny komfort je vhodné naladiť tlmiče tak, aby poskytovali iba slabé tlmenie dlhých nerovností, avšak potom veľmi trpia jazdné vlastnosti auta v zákrutách a najmä v prechodových stavoch.

Výsledné naladenie tlmiča je teda vždy kompromis medzi komfortom a požadovanými jazdnými vlastnosťami. Vďaka nezávislému dvojventilovému nastaveniu je však možné dosiahnuť lepší kompromis. To znamená komfortnejšiu jazdu bez takej výraznej straty jazdných vlastností, ale aj športovejšie naladenie, kde zas tak veľmi neutrpí komfort posádky. Pre viac informácií zo sveta značky Volkswagen sledujte www.volkswagenblog.sk