Výstavbe košického obchvatu R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. úsek, pokračuje v plnom prúde. Aktuálne prebiehajú práce na mostných objektoch, protihlukových stenách či oporných múroch. Pracuje sa aj na budovaní násypov cestného telesa a úspešne sfinalizovali práce na výstavbe nosnej konštrukcie mostu vedúceho ponad železnicu a cestu III. triedy.

Súčasne sa pracuje aj na kanalizácii rýchlostnej cesty R2. V niektorých častiach stavby košického obchvatu prebieha položenie nestmelenej zmesi zo štrkodrviny a podkladnej vrstvy cementom stmelenej zmesi. Na vybraných miestach sa už  realizujú podkladné a ložné asfaltové konštrukčné vrstvy vozovky.

Aké práce budú nasledovať? Najbližšie budú pokračovať v budovaní mostov a násypov. Pred letom sa spustí do prevádzky vetva križovatky Košice – juh (smer Milhosť), čím bude presmerovaná tranzitná doprava z prevádzkovaného úseku R4 a budú môcť rozvinúť stavebné práce na novej vetve križovatky.

R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. úsek

Tento ú-sek je dlhý 14,2 km a jeho súčasťou je 13 mostov a 3 križovatky. Súčasťou stavby bude aj 7,2 km protihlukových stien.

Nový úsek sa stane súčasťou juhovýchodného obchvatu mesta Košice. Napojí sa na už dokončený a sprevádzkovaný úsek diaľnice D1 Budimír – Bidovce.

Dokončenie obchvatu zvýši komfort obyvateľov metropoly východu a napomôže znížiť negatívne dopady dopravy na životné prostredie v meste. V súčasnosti celý objem dopravy, tranzitnej aj zdrojovej, prechádza po komunikačnom systéme mesta, čo znamená zvýšený hluk a znečistenie ovzdušia.

Nová R2 tak odľahčí Košice a okolité obce smerovaním dopravy na diaľničný obchvat Košíc, sľúbujú slovenskí diaľničiari.

Zdroj a foto: NDS