Prednosť pred vozidlami nielen keď začne, ale už keď sa chystá prechádzať. To znamená, že treba cez cestu pustiť aj človeka, ktorý ešte stojí na chodníku, ale pozerá sa doľava a doprava a je zjavné, že sa chystá prejsť. Na túto povinnosť je naviazaná ďalšia. Vodič musí ísť s vozidlom pred prechodom len takou rýchlosťou, aby v prípade potreby dokázal dodržať prvé pravidlo, teda aby bezpečne zastavil vozidlo. Toto nariadenie má vo vodičoch vytvoriť návyk jazdiť na miestach s prechodmi pre chodcov pomalšie a obozretnejšie nielen na miestach, kde bude lokálne obmedzená rýchlosť na povedzme 30, alebo 40 km/h ako je tomu na viacerých miestach v SR dnes. Toto pravidlo budú musieť vodiči v meste dodržiavať vždy.

Nová povinnosť pre chodcov je, že nesmú na vozovku vchádzať náhle, musia brať ohľad na vzdialenosť a rýchlosť vozidiel na ceste. 

Nepostávať na krajoch chodníka bude kľúčové

Jozef Drahovský pozná dva spôsoby, ako je riešená prednosť chodcov v zahraničí. Jeden umožňuje chodcovi vstúpiť na vozovku len keď je to bezpečné, druhý dáva chodcom prednosť keď sú na kraji chodníka. V týchto krajinách je však zakázané postávať na kraji chodníka bez záujmu prejsť cez cestu. Je zrejmé, že tieto dve veci musia byť prijaté spolu, inak to bude chaos a nebezpečné viac ako je to teraz.
 

Krok späť

V niektorých krajinách naučili chodcov jednoduchý spôsob ako sa dorozumievať s vodičom. Keď nemá záujem prejsť cez cestu, má urobiť krok vzad. Jednoduchý a skvelý nápad.
 

Stále to však nebude absolútna prednosť

Autá s právom prednostnej jazdy budú mať pred chodcami prednosť. Na tu musia chodci myslieť. To isté sa týka koľajového vozidla a samozrejme situácie, keď je vzdialenosť a rýchlosť auta nebezpečná pre prechádzanie cez cestu. Chodci si nesmú myslieť, máme prednosť, nebudem sa obzerať, vyhodnocovať a prosto idem...

Komentár redakcie: Maroš ČABÁK


O PRIECHODY SA TREBA STARAŤ!

Väčšina krajín v EÚ na západ od SR dáva vodičom už dlho povinnosť dať chodcom na priechodoch prednosť, v tomto smere môže Slovensko dorovnať a pomôcť zjednotiť pravidlá cestnej premávky v EÚ, ktoré sú stále príliš rozmanité. Zasa prichádzajú pravidlá a predpisy len smerom k bežným ľuďom. Inštitúcie a správcovia naďalej bez zmeny?!

Zásadný problém: na Slovensku sú mnohé priechody pre chodcov často vo veľmi zlom stave. Viaceré neboli prefarbené celé roky, nevidia ich dobre nielen vodiči pri jazde, ale nezriedka ani chodci. Je nutné zmeniť veľmi benevolentné nariadenie pre správcov ciest, ktoré hovorí o tom, že ak je z priechodu vidno čo len 20 - 25 % (nespomínam si presne), priechod je považovaný za aktívny a funkčný. A to je mimoriadne nebezpečné! Spodná hranica akceptovateľnosti priechodu by mala byť 50 %.

Komentár redakcie: Marek PAUCO

CHODCOM LEN PRÁVA A ŽIADNE POVINNOSTI?

Všetko to je len štatistika a nutnosť stoj čo stoj znížiť úmrtnosť na cestách. Za minulý rok na našich cestách zomrelo 250 ľudí. Chodcov bolo 49! To je bez jedného jedna pätina, čo je veľmi veľa!


Väčšina – 2/3 boli usmrtení v noci, a keď sa na to pozrieme z hľadiska priestoru, ide o intravilány obce. Akosi sa neviem dopátrať, koľko chodcov zomrelo vlastnou vinou. Predpokladám, že zhruba polovica. Pre porovnanie uvediem údaje za r. 2010, kedy zavinených dopravných nehôd chodcom bolo až 613! 44 ich zomrelo, 102 malo ťažké zranenie a 437 ľahké zranenie. Údaje pochádzajú z BECEP. 613 nehôd, to sú takmer 2 nehody denne, ktoré spôsobil chodec. A toto číslo sa za tých 7-8 rokov zásadne nezmenilo.


Nehovorím, že problematiku úmrtnosti, alebo dopravných nehôd so „slabšími účastníkmi“ nie je potrebné riešiť, ale obávam sa, že toto nie je najšťastnejšie riešenie. Chodcom to dá neviditeľný štít, a ty vodič, ty sa môžeš aj potentovať, lebo idem JA. Chodci si vezmú si zo zákona to, čo im vyhovuje... 


Ak chcú zavádzať toto pravidlo, je nutné na prechodoch pre chodcov zapracovať! Jednak ich treba správne vyznačiť, mnohé premiestniť na vhodnejšie miesto, nasvetliť (blikačky v ceste neuznávam, sú akurát zmätočné, lebo fungujú nesprávne). Mnoho prechodov je umiestnených na zlom, neprehľadnom mieste, zakrývajú ich zaparkované autá, stromy, pevné prekážky... Takých narátate stovky.
 

Ďalej by možno nebolo zlé robiť osvetu aj práve chodcom, a nútiť ich používať výhradne prechod pre chodcov, nie skracovať si miesto pred, alebo za prechodom. Postačila by aj 5 € sankcia... Výchova chodcov je neskutočný boj. Stačí sa pozrieť na kvantum dopravných značiek „Zákaz vstupu chodcom“ umiestnených na Trnavskom mýte v Bratislave v smere jazdy na Krížnu. Sú tam dokonca nápisy STOP pre chodcov, a stále tam ľudí stretnem nebezpečne prechádzať cez cestu, lebo to je KRATŠIE.
 

Nevidím zmysel v tom, aby sa na jednej strane chodcom pridávali práva, ale povinnosti nie. Je to práve chodec, ktorý svojou ostražitosťou a predvídaním môže dopravnej nehode predísť oveľa ľahšie, ako vodič. Niekedy stačí len to, že ten krok-dva nespraví. Čo tak navrhnúť zákaz používania mobilov a smart zariadení pri prechode cez cestu? Zloženie slúchadiel z uší pri pohybe cez cestu, alebo pohyb svižným krokom, ak to zdravie chodca umožňuje? Chodec si v prvom rade musí začať viac všímať situáciu okolo seba, lebo v boji s každým vozidlom ťahá za ten kratší koniec...