Tento sa rok sa festival koná od 3 do 5 Júla. Domovskú stránku festivalu nájdete na adrese www.goodwood.co.uk