Niektoré štáty siahajú po benzíne E10, iné napríklad zvyšujú podporu elektromobility. Je tak možné, že benzínu s vyšším podielom biozložky sa vyhneme.

„Už v súčasnosti každý liter benzínu či nafty predávaných v sieti čerpacích staníc Slovnaft obsahuje legislatívou stanovený podiel biozložky. Rozhodnutie o prípadnom celoplošnom zavedení paliva E10 s 10 % podielom biozložky na Slovensku nie je v rukách rafinérskeho priemyslu, resp. predajcov palív. Slovnaft, ako aj ďalšie siete čerpacích staníc, sú pri výrobe a predaji palív povinné rešpektovať legislatívu, samotné podmienky výroby a parametre ale určujú kompetentné orgány,“ uvádza Ladislav Procházka, PR špecialita Slovnaftu.

Benzínu E10 sa asi nevyhneme

O tom, či bude aj na Slovensku zavedený benzín E10, politici ešte nerozhodli. Krajiny EÚ majú do roku 2020 splniť nariadenie, že z celkovej spotrebovanej energie bude až 20 % z obnoviteľných zdrojov. Niektoré štáty tak siahajú po benzíne E10, iné napríklad zvyšujú podporu elektromobility. Je tak možné, že benzínu s vyšším podielom biozložky sa vyhneme.