Pokiaľ je signalizácia v činnosti, nesmiete prechádzať cez železničné priecestie. Iba na pokyn pracovníka dráhy, policajta a i. 

Väčšina zabezpečovacích zariadení na priecestiach je ovládaná automaticky. Ak vlak vstúpi do koľajového obvodu, spustí sa činnosť zabezpečovacieho zariadenia. Ak vlak odíde z obvodu, činnosť sa ukončí. 

Oveľa bezpečnejšia situácia je tá, pri ktorej sú rampy a semafor aktívne, teda sú spustené dole, svietia, zvonia... Vtedy cez priecestie prejde len veľmi veľký hazardér. 

Úplne iná situácia nastáva vtedy, ak rampy nezareagujú na prichádzajúci vlak, alebo zareagujú príliš neskoro. Je potrebné si uvedomiť, že ide o techniku, ktorá môže kedykoľvek zlyhať.

DÔVERUJETE CHRÁNENÝM ŽELEZNIČNÝM PRIECESTIAM?
  • Áno, ale vždy sa obzriem, či náhodou neprichádza vlak ( 61% )

     

  • Áno, ale nepozerám sa, či prichádza vlak ( 12% )

     

  • Nie, nedôverujem a preto sa vždy pozerám, či neprichádza vlak ( 27% )

     

Odpovedalo 105 ľudí  

Práve túto situáciu zaznamenalo video z palubnej kamery. V ňom vidno, akou vysokou rýchlosťou sa rútil vlak a kedy zareagovali rampy. Pár metrov a mohlo dôjsť k smrteľnej nehode. Pri prejazde cez koľajnice musí práve vodič a chodec rozmýšľať. Rušňovodič zrážke nedokáže zabrániť, a to ani vtedy, ak by zareagoval na 100 % správne. Vtedy len čaká a modlí sa, aby kolos zastavil. Poprípade sa uteká skryť, či vyskočí, aby sa zachránil.  

Ako postupovať pri nahlásení chyby na priecestí? 

Chybu môže nahlásiť ktokoľvek. Je jedno, či ide o nehodu, poruchu, či o iné ohrozenie bezpečnosti. Vtedy volajte 112, alebo lepšie rovno 158. Pre rýchle a presné určenie problémového priecestia je potrebné nahlásiť JIČ - jedinečné identifikačné číslo, ktoré je pridelené každému železničnému priecestiu v SR. Je umiestnené na signalizácii alebo na značke. Pre rýchlosť a presnosť naozaj nestačí uviesť iba napr. železničné priecestie v tom a tom meste, tých priecestí môže byť viac.