Železnice apelujú na vodičov, aby cez priecestia jazdili opatrne.

Väčšina zabezpečovacích zariadení na priecestiach je ovládaná automaticky. Ak vlak vstúpi do koľajového obvodu, spustí sa činnosť zabezpečovacieho zariadenia (zvyčajne vo vzdialenosti niekoľko sto metrov pred priecestím). Výstražnú zvukovú (80 decibelov) a svetelnú signalizáciu (červené blikajúce svetlo) nastavili tak, aby aj najpomalšie a najväčšie auto mohlo bezpečne prejsť cez priecestie (nákladné auto s dĺžkou 22 metrov a rýchlosťou 5 km/h). Až po tomto čase začnú padať závory. Niekedy to môže trvať aj pol minúty. Činnosť zabezpečovacieho zariadenia sa ukončí automaticky, keď posledný vozeň vlaku opustí koľajový obvod. Opäť je to zvyčajne až niekoľko sto metrov za priecestím. Samozrejme, po celý čas, kedy je zabezpečovacie zariadenie v činnosti, žiadny z účastníkov cestnej premávky nesmie na železničné priecestie vstupovať!

Stávajú sa aj výnimočné prípady, kedy sa čaká na priecestiach dlho. Je to spôsobené rôznymi mimoriadnosťami – napr. keď vlak už vstúpi do koľajového obvodu a tam napr. dôjde k zrážke s civilnou osobou, k zrážke so zverou, alebo ak niekto zatiahne ručnú brzdu vo vlaku. Vlak ostáva na mieste, kým sa všetko nevyšetrí, alebo nezadokumentuje, takže aj závory zostávajú padnuté. Občas sa vyskytne aj porucha.

Čo má vodič urobiť, keď má pocit, že signalizácia bliká neúmerne dlho? Napr. 15 minút stojí pred priecestím a vlak nikde. Komu volať?

Ktokoľvek môže v prípade akejkoľvek mimoriadnosti na priecestí (nehoda, porucha, ohrozenie bezpečnosti) pre potreby rýchlej orientácie záchranných zložiek (112, 158) nahlásiť jedinečné identifikačné číslo (JIČ), ktoré je pridelené každému železničnému priecestiu v SR. Je umiestnené na signalizácii, alebo na značke. Pre rýchlosť a presnosť naozaj nestačí uviesť iba napr. železničné priecestie v tom a tom meste. Následne operátor telefonicky udalosť oznámi určeným zamestnancom ŽSR (dispečer, výpravca), ktorí vykonajú potrebné prevádzkové a dopravné opatrenia, resp. zabezpečia napríklad zastavenie dopravy na príslušnom úseku železničnej trate a riadenie premávky na priecestí železničiarmi, alebo dopravnou políciou. 

Vzhľadom na stúpajúci počet nehôd ŽSR neustále apelujú na účastníkov cestnej premávky, aby prehodnotili svoje správanie pri prechádzaní cez železničné priecestie a pri pohybe v blízkosti železničnej trate si počínali mimoriadne opatrne a dodržiavali ustanovenia zákona o premávke na pozemných komunikáciách a zákona o dráhach.

Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak: 

  • sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia,
  • sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka priecestného zabezpečovacieho zariadenia,
  • sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory,
  • už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie,
  • osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla krúžením červenou alebo žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu,
  • situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde.

Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela, vodič je povinný poslúchnuť.

Zdroj: ŽSR