Syndróm chorého auta

Práve tento voňavý mix spôsobuje mnohým zákazníkom alergické reakcie, ako napríklad podráždenie očí, závraty, dýchavičnosť, únavu alebo nevoľnosť. A chemikálie acetaldehyd, akroleín, benzén, etylbenzén, formaldehyd, styrén, toluén a xylén sa z interiéru len tak nestratia. Neustále sa totiž vyparujú vplyvom slnečného žiarenia. Najväčší problém to robí v Ázii, kde už táto “choroba” dostala aj pomenovanie: syndróm chorého auta. S regulovaním používania prchavých látok už začali v Južnej Kórei, kde to nariadilo Ministerstvo Pôdy, Infraštruktúry a Transportu. Podobné nariadenia platia aj v Japonsku a Rusku. V Číne existuje návod pre hodnotenie kvality ovzdušia osobných automobilov, ktorý je v platnosti od roku 2012, pričom od roku 2021 bude tento návod povinným.

To vedie výrobcov automobilov k úplnému odstráneniu vône nového auta. Ford si už nechal patentovať proces na úplne eliminovanie tejto vône. V Európe je tento problém evidovaný Európskou Hospodárskou komisiou od roku 2014. V súčasnosti komisia tlačí na sprísnenie návodov na schvaľovanie kvality ovzdušia v interiéroch áut, avšak to si zatiaľ žiadna z členských krajín neosvojila. Nebude to zrejme dlho a pre nepriaznivé účinky látok VOC sa povestná vôňa nového auta vytratí aj z interiérov u nás.

Zdroj: motor1.com