Predstavitelia pneumatikárskeho gigantu Michelin otáčajú kormidlo a mieria k ďalším výzvam. Významnou časťou biznisu tejto spoločnosti budú aj naďalej samozrejme pneumatiky a výrobky gumárenského priemyslu, ako sa však vyjadril generálny riaditeľ spoločnosti Michelin, Florent Menegaux, v blízkej budúcnosti očakávajú, že najrýchlejší rast by mal pochádzať z podnikania v oblasti vývoja nových pohonov. Na mysli mal konkrétne vodíkové pohony. Michelin hovorí o diverzifikácii podnikania nad rámec tradičnej výroby pneumatík. Sústredí sa preto na vodíkové pohony a dokonca aj na lekárske prístroje.

„Profil našej spoločnosti sa aj napriek zachovaniu vernosti nášmu DNA do roku 2030 výrazne zmení. Veľkú úlohu v tom zohrajú nielen vysoko ziskové aktivity v oblasti výroby pneumatík, ale aj tie, ktoré sa pneumatík netýkajú,“ uviedol Florent Menegaux, riaditeľ spoločnosti Michelin.  

Do vodíka „robíme“ už dnes

Spoločnosť Michelin, rovnako ako mnohé ďalšie, zasiahla najmä nedávna pandémia. Podľa vedenia Michelinu sa z jej dôsledkov dostane v plnej miere niekedy v priebehu roka 2022, ani tak sa však nevyhne tomu, že časť výroby presunie do oblastí s lacnejšou výrobnou silou. Zamerať sa chce aj na prémiové pneumatiky s vyššou maržou. Paralelne s tým však už dnes presúva časť svojich aktivít k vodíku. Deje sa tak prostredníctvom spoločnosti Symbio založenej spolu s Faureciou. Symbio dnes vyvíja palivové články pre osobné, úžitkové, aj ťažké nákladné autá a chce túto technológiu dostať na vyššiu komerčnú úroveň. Doba tomu praje, na vodíkové pohony sa totiž stále častejšie poukazuje ako na alternatívu k batériovým elektromobilom. Že by bol Michelin krok pred ostatnými subdodávateľmi? Ktovie. Zaujímavo však znejú aj plány Michelinu v oblasti 3D tlače kovových dielcov. Diverzifikácia podnikania tým naberá, minimálne v prípade spoločnosti Michelin, nový, hlbší význam.

zdroj: Michelin