Na obrázku zľava doprava: p. Gilles Tonelli, Jeho Výsosť p. Bernard Fautrier, p. Isao Torii, p. Ryuchi Hasuo, Jeho Výsosť Princ Albert II, p. Tesuro Terada

Na obrázku zľava doprava: p. Gilles Tonelli, Jeho Výsosť p. Bernard Fautrier, p. Isao Torii, p. Ryuchi Hasuo, Jeho Výsosť Princ Albert II, p. Tesuro Terada

Monacké kniežactvo plánuje v súlade s podmienkami stanovenými Memorandom o Porozumení propagovať elektromobily i-MiEV prostredníctvom ich využitia v orgánoch miestnej samosprávy zabezpečujúcich oblasť služieb ako je napr. pošta, verejné parkovanie, energetická spoločnosť Monegasque (the Monegasque electricity company t.j. SMEG) či Nadácia Monackého Princa Alberta II.

Novú generáciu elektromobilu Mitsubishi i-MiEV, ktorá bola na japonský trh uvedená v júli 2009, čaká skoré spustenie celosvetového predaja a to už v priebehu roka 2010. V súčasnosti prebieha testovacia prevádzka elektromobilu a s tým spojené podporné aktivity realizované spoločnosťou Mitsubishi Motors Corporation na Novom Zélande, v Spojených Štátoch a naprieč Európou.