Vždy uvažujte niekoľko krokov vopred

Záchranárska ulička je na Slovensku v platnosti od apríla 2020. Má zabrániť tomu, aby vozidlo sanitky s právom prednostnej jazdy uviazlo v zápche napríklad na diaľnici. Počas vytvárania takejto uličky smiete na nevyhnutne potrebný čas prejsť s vozidlom aj tam, kde sa to nesmie, teda napríklad do odstavného pruhu.

Dôležité odporúčanie: Snažte sa vytvárať záchranársku uličku ešte pred zastavením vozidla a keď už zastavíte, nechajte si pred sebou priestor na prípadné manévrovanie s vozidlom. Pri dvoch jazdných pruhoch vytvárajte uličku v strede medzi nimi, pri 3 a viacerých vždy medzi ľavým krajným a vedľajším pravým pruhom.

Kto jazdí neoprávnene za sanitkou v záchranárskej uličke, zaplatí pokutu 300 eur. Záchranársku uličku môže použiť len vodič vozidla, ktorému to umožňuje zákon, ide o vodičov s právom prednostnej jazdy a takisto vozidlá zabezpečujúce odstránenie následkov dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti. Kto nevytvorí uličku alebo ju blokuje, zaplatí sankciu 99 eur.

Zdroj: Startitup.sk, Polícia SR