Z globálneho hľadiska zrazených a usmrtených chodcov na cestách každoročne pribúda. 

Nejde o zákon týkajúci sa celých Havajských ostrovov. Platí to len na území hlavného mesta Honolulu. Mesto tak získalo prvenstvo v celej USA. Zákon, resp. nariadenie pod názvom "Distracted Walking Law“  je platný od minulého týždňa.

U nás sa za problematiku chodcov v zákone už dlho nič nezmenilo. Možno vsunutie jednej krátkej vety zmenilo správanie sa chodcov na cestách a prechodoch pre chodcov. V Zákone o cestnej premávke je k problematike chodcov uvedené: 

Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy; ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania uvoľniť priestor na prejazd. Chodec je povinný umožniť električke plynulý prejazd.
(2) Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané, ak v § 55a ods. 2 nie je ustanovené inak.
(3) Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.
 
(4) Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany.
 • Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov... Na priechode sa chodí vpravo. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy; ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania uvoľniť priestor. Chodec musí umožniť električke plynulý prejazd.
   
 • Chodci musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že prechádzajú v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani na prechod, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané, ak nie je ustanovené inak.
   
 • Mimo priechodu sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.
   
 • Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany.
JE ZÁKAZ POUŽÍVAŤ TELEFÓN PRE CHODCOV PROSPEŠNÝ NÁPAD?
 • Áno ( 91% )

   

 • Nie ( 7% )

   

 • Neviem ( 1% )

   

Odpovedalo 70 ľudí  

Telefonovanie za volantom je častým prehreškom voči pravidlám cestnej premávky. Dovolím si tvrdiť, že každý občas telefonuje za volantom bez použitia „hands-free“. V minulosti s tlačidlovými telefónmi to bolo jednoduchšia. Nebolo potrebné čumieť na obrazovku. Dali sa v pohode písať aj esemesky počas jazdy. Dnes bez toho, aby ste nečumeli do telefónu, nespravíte nič. Jednoducho rozptyľuje, a práve preto je telefón v rukách či už vodiča, alebo chodca v premávke nebezpečný.

Pozrite si video bezpečnostnej kampane z Juhoafrickej republiky. Na začiatok sa možno pobavíte, ale koniec s vodičom za volantom už taký smiešny nie je. Demonštratívnu funkciu video plní na jednotku.

Chodci si často za vznik nebezpečnej situácie môžu sami. Zaujatí mobilom ignorujú všetko naokolo.

Zdroj: Tispol