Medzinárodná konferencia „Towards Zero – how to make roads and road users safer“ o bezpečnosti cestnej infraštruktúry pre strednú a juhovýchodnú Európu sa konala v slovinskej Ľubľane. No nie sú to Slovinci, ktorí dali NDSke ocenenie, ale medzinárodná porota...

Prebiehajúca výmena zvodidiel na diaľnici NDS-kou

NDS získala významnú cenu za spoločný projekt so slovenskou pobočkou EuroRAP-u, v rámci ktorého boli vyhodnotené cestno-bezpečnostné opatrenia vykonané v rokoch 2014 až 2015 na 327 km diaľnic D1 a D2 a rýchlostnej ceste R1.

Koncom roka 2013 v rámci projektu SENSOR, realizovaným EuroRAP-om, vykonali veľkú cestno-bezpečnostnú inšpekciu. Posudzovali bezpečnosť na slovenských diaľniciach a rýchlostných cestách. Stav v roku 2013 bol nasledujúci. Necelých 30% z úsekov v celkovej dĺžke 327 km spĺňa bezpečnostný štandard na úrovni 3*. To znamená, že len táto časť diaľnice má potenciál ochrániť posádku vozidla pri zlyhaní vodiča. Viac ako 60% úsekov ohodnotili iba na úrovni 2*.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov

To, že sa na diaľniciach makalo a stále sa maká (momentálne úsek severnej D1), ste si už určite všimli. Začiatkom roku 2016 cestno-bezpečnostnú inšpekciu realizovali opäť. Kontrola prešla všetky vynovené úseky, v celej požadovanej dĺžke obojsmerne. A hodnotenie z tohto roku? Zvýšil sa podiel úsekov medzinárodne akceptovaného 3-hviezdičkového hodnotenia z pôvodných necelých 30% na súčasných 77%!

Úroveň bezpečnosti štvorprúdoviek, kde realizovali nové betónové a oceľové zvodidlá, akustické dopravné značenie, tlmiče nárazov, oplotenie, či ďalšie bezpečnostné prvky, je porovnateľná s infraštruktúrou vo vyspelých európskych krajinách.

Opravami prešli úseky ešte zo 70. a 80. rokov v dĺžke 327 km:

 • D1 Trnava – Lúka
 • D1 Ivachnová - Važec
 • D1 Prešov – Budimír
 • D2 Bratislava – Kúty
 • R1 Trnava – Nitra
 • R1 Žiar nad Hronom – Zvolen
„NDS je prvou lastovičkou v krajinách projektu SENSOR, ktorá reálne odporúčané bezpečnostné opatrenia na diaľniciach zapracovala. Ak bude NDS v nastolenom trende implementácie bezpečnostných opatrení pokračovať, nepochybne sa jej podarí dosiahnuť 3-hviezdičkový štandard na celej sieti v krátkom čase,“ konštatuje EuroRAP.

Diaľnice a rýchlostné cesty patria v celosvetovom meradle medzi najbezpečnejšie typy komunikácií. Stúpajúci trend dopravných nehôd sa však v rokoch 2014 až 2015 prejavil aj na našich elitných cestách. Skúsenosti EuroRAPu potvrdili, že účinné bezpečnostné opatrenia na cestách môžu znížiť počet závažných dopravných nehôd o 30 – 75 %.

Od apríla 2015 celkovo namontovali viac ako 300 km zvodidiel. Z toho 236 km oceľových. Systém betónových zvodidiel rozšíril jazdný pás diaľnice D1 o približne 1,2 metra, čím sa výrazne znížilo riziko potenciálnej kolízie vozidla. Okrem toho NDS:

 • postavila ploty, ktoré chránia pred stretom so zverou,
 • namaľovala akustické čiary, ktoré zvukovo a vibračne signalizujú opustenie dráhy,
 • osadila tlmiče nárazu, ktoré chránia v križovatkových vetvách pri náraze,
 • osadila absorpčné koncovky, ktoré tlmia náraz,
 • osadila reflexné gombíky, ktoré v noci svietia a pomôžu aj v hmle,
 • motoristom pomáha na diaľniciach 15 áut Diaľničnej patroly
  (počet týchto áut je však stále nedostatočný).
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov
No je tu jedno veľké ALE! Do prieskumu vôbec nerátali diaľnicu D1 od Bratislavy po Trnavu! Je u nás najfrekventovanejšia a potrebuje veľkú finančnú injekciu, aby bola aspoň ako-tak bezpečná. Jej najväčšie mínus je chýbajúci odstavný pruh a chýbajúce ploty pre stret so zverou. Technicky je to stále neskolaudovaná stavba...

To, že sa na diaľniciach a rýchlostných cestách pracuje, aby sa splnili bezpečnostné a technické normy, chválim. No je tu jedno veľké ALE! Do prieskumu nebola zarátaná vôbec diaľnica D1 od Bratislavy po Trnavu. Tá u nás je najfrekventovanejšia a potrebuje veľkú finančnú injekciu, aby bola pre aspoň ako tak bezpečná. Jej najväčšie mínus je chýbajúci odstavný pruh. To isté platí aj pre chýbajúci plot, ktorý má zabrániť vbehnutiu zveri na komunikáciu. Rovnako by NDS mala zapracovať na poriadnom odvodnení ciest a osadení vetrolamov. Na záver: ako je možné, že sme získali cenu, keď máme stále veľa nehôd? Je to opäť len štatisticky braný údaj, do ktorého zarátali len určité úseky ciest a nepozerali na počet dopraných nehôd, ale na splnené technické požiadavky. Takže skutočnú bezpečnosť na našich cestách treba brať oveľa triezvejšie a nie v ošiali novoprebudovaných úsekov.

Zdroj: NDS