Potrebujete so svojím snežným skútrom prejsť pár krát za rok po ceste? Musíte mať značku!

Potrebujete so svojím snežným skútrom prejsť párkrát za rok po ceste? Musíte mať značku!

Nové pravidlá platia pre: motocykle, štvorkolky, osobné a nákladné motorové vozidlá, prípojné vozidlá, traktory, pásové traktory, prípojné vozidlá za traktory, pracovné stroje samohybné, pracovné stroje nesené a snežné skútre.

Na využívanie určitých vozidiel doteraz stačilo platné technické osvedčenie. Kto chce jazdiť napríklad s traktorom po ceste musí požiadať o vydanie osvedčenie o evidencii časť II. Po tomto úradníckom cvičení nasleduje podanie žiadosti na dopravný inšpektorát o prihlásenie vozidla do evidencie a následné vydanie tabuľky s evidenčným číslom.

Mnohých ľudí čakajú nezmyselné a zdĺhavé návštevy úradov kvôli vybaveniu značky na niečo, čo doteraz špz vôbec nepotrebovalo. Dostanú značku aj bicykle?
Pevné nervy želám napríklad poľnohospodárom.

Pevné nervy želám napríklad poľnohospodárom.

Zdravý rozum vyhral aspoň v prípade malých motocyklov, ktoré vyrobili pred rokom 2000 a majú maximálku menšiu ako 45 km/h. Väčšinou ide o motocykle, ktoré poznáme pod názvom Babeta. Tie dostali výnimku a túto povinnosť nemusia splniť ešte 10 rokov. Tvorcovia zákona sa domnievajú, že 31. 12. 2022 už žiadna takáto motorka nebude funkčná.

Zmeny obchádzajú aj pracovné stroje kategórie PS. Trochu zacitujem zákon. Kategória PS: „pracovný stroj samohybný je zvláštne vozidlo s vlastným zdrojom pohonu, konštrukčne a svojím vybavením určené len na vykonávanie určitých pracovných činností. Pracovný stroj samohybný nie je určený spravidla na prepravnú činnosť.“ Pre ne platia pôvodné predpisy do 31.12.2016.

Zdroj: ta3.com