„Nezanedbateľnou oblasťou podpory (v rámci programu cezhraničnej spolupráce, pozn. red.) je aj financovanie dopravnej infraštruktúry. A práve jedným z týchto projektov bola aj výstavba mosta cez rieku Ipeľ medzi obcami Ipel’ské Predmostie a Drégelypalánk,“ povedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši.

Nový most výrazne uľahčuje život obyvateľom mikroregiónu stredného Poiplia. Premostenie bude mať podľa štátu významný podiel na zlepšení ekonomickej a sociálnej situácie tohto regiónu. „V konečnom dôsledku tak dôjde k skvalitneniu života obyvateľov na oboch stranách hranice,“ myslí Raši.

40 hraničných priechodov medzi Slovenskom a Maďarskom

S našimi maďarskými susedmi nás spája takmer 655 kilometrov hraníc a do roku 2010 ich bolo možné prekročiť iba na 22 miestach. Novootvorený Most sv. Barbory je aktuálne už 40. hraničným priechodom.

Doposiaľ museli ľudia medzi a Ipeľským Predmostím a Drégelypalánkom cestovať 20 kilometrov navyše na hraničný priechod Paraspasuszta, čo trvalo 20 až 25 minút.

Most sv. Barbory má dĺžku viac ako 50 metrov. Jeho výstavba bola podporená z cezhraničného programu Interreg SK-HU sumou viac ako 6,5 milióna eur.

Zdroj: mirri.gov.sk / foto: cz.depositphotos.com