Sadzobník pokút síce prešiel zmenami, ale nie tak výraznými, ako prezentovali niektoré média. 

Policajt v zmysle tohto ustanovenia "pri určení druhu sankcie a jej výmery sa prihliadne na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa, ako aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v kárnom alebo disciplinárnom konaní". Takže z toho vyplýva, že pri ukladaní sankcie má v rámci zákona "voľnejšiu ruku". Pridržiava sa ale sadzobníka pokút, čo je vlastne interný právny predpis. Ako sa priestupky zmenili? Pozrite si sami. Skôr by som povedal, že chceli ľuďom len zalepiť oči.

 

Rýchlosť jazdy - Bez zmeny

  V obci Mimo obce Po starom Po novom
1  do 6 km/h do 6 km/h napomenutím napomenutím
2 7 až 10 km/h 7 až 15 km/h 10 až 30 10 až 30
3 11 až 15 16 až 25 35 až 40 35 až 40
4 16 až 20 26 až 30 45 až 50 45 až 50
5 21 až 25 31 až 35 100 až 150 100 až 150
6 26 až 30 36 až 40 180 až 220 180 až 220
7 31 až 35 41 až 45 250 až 280 250 až 280
8 36 až 40 46 až 50 300 až 330 300 až 330
9 41 až 45 51 až 55 350 až 370 350 až 370
10 46 až 50 56 až 60 380 až 400 380 až 400
11 51 až 55 61 až 65 500 až 600 500 až 600
12 56 až 60 66 až 70 650 až 750 650 až 750
13 60 a viac  70 a viac  800 800

Sankcie za tie najbežnejšie priestupky ostávajú nezmenené. To znamená, že za telefonovanie za volantom bez hands free zaplatíte stále maximálne 50 eur. Rovnako to je za nepoužívanie bezpečnostných pásov, čiže max 50 eur. 

Kde sa sankcie zmenili? 

Skutok Nové sadzby  Pôvodné sadzby 
Jazda bez dokladov potrebných na vedenie vozidla 10 -30  30
Použitie vozidla na jazdu, ktoré nemožno prevádzkovať v cestnej premávke 30 - 50 50
Vedenie nemotorového vozidla pod vplyvom alkoholu do 0,48 mg/l  20 30 - 50
Vyhadzovanie predmetov z vozidla a obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky a iných osôb najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode

 

 

10 - 30

 

 

20 - 40

Jazda na motocykli bez okuliarov alebo ochranného štítu  10 - 30 30 
Jedenie, pitie alebo fajčenie počas jazdy na malom motocykli, motocykli,motorovej trojkolke či štvorkolke 20 -40  30 - 50
Jazda po krajnici, s výnimkou zastavenia a státia alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky  50 -100 100
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní 20 - 40 40
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pred odbočovaním a počas odbočovania 20 - 40 40
Nezabezpečenie vchádzania na cestu náležite poučenou osobou, ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky

 

20 - 40

 

30 - 50

Znečisťovanie cesty 20 - 40 30 
Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané 30 - 50 50
Zastavenie na obojsmernej ceste v protismere vľavo  20 - 40 30
Nezabezpečenie odstaveného vozidla, aby nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nemohla ho neoprávnene použiť iná osoba 20 - 40 30
Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im na roveň postaveným osvetlením za zníženej viditeľnosti 30 - 50 50
Použitie predných svetlometov do hmly a zadných svietidiel do hmly v čase, keď nie je hmla, nesneží alebo neprší 10 - 30 30
Neosvetlenie nemotorového vozidla rozsvietenými svietidlami počas zníženej viditeľnosti 10-20 50
Neosvetlenie stojaceho vozidla za zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky alebo na ceste mimo obce

 

30 - 50

 

50

Použitie motorového vozidla  M1 a N1, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, ak toto motorové vozidlo nie je na všetkých nápravách vybavené pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“

 

 

30 - 50

 

 

50

Vyhadzovanie predmetov z vozidla 10 - 30 20 -40 
 Obmedzovanie alebo ohrozovanie cestnej premávky skupinou chodcov (viac ako dvaja vedľa seba), alebo osobami na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení (dvaja a viac vedľa seba)

 

30 - 50

 

50

Porušenie povinnosti cyklistu jazdiaceho po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať na sebe viditeľne umiestnenéreflexné prvky alebo oblečený bezpečnostný odev

 

10 - 30

 

30 

Osoba spolujazdca podľa § 74 ods. 2 zákona o premávke, ktorá nemá pri sebe platný vodičský preukaz 10 - 30 30
Náhla zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť a plynulosť premávky  30 - 50  50
Nedanie prednosti v jazde vodičovi pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého 50 - 100 100

 

Záver

Čo z toho vyplýva? Nový sadzobník pokút prešiel doslova a do písmena len kozmetickými zmenami. Len tak, aby sa nepovedalo a bolo vidno, že "robíme zmeny". Znížili pokuty doslova za banálne priestupky. Ostal som však napr. prekvapený, že poľavili aj pri nepoužívaní smeroviek. To bezpečnosti na cestách určite nepridá. Rovnako ma celkom prekvapilo aj zníženie pokút pre chodcov a cyklistov, keďže v prvom rade by mali oni sami myslieť na svoju bezpečnosť, keďže patria medzi najzraniteľnejších. 
 
Problematiku neprimerane vysokých pokút (vzhľadom na priemerné príjmy) to tiež stále nerieši. 

Čo z toho vyplýva? Nový sadzobník pokút prešiel doslova a do písmena len kozmetickými zmenami. Len tak, aby sa nepovedalo a bolo vidno, že "robíme zmeny". Znížili pokuty doslova za banálne priestupky. Ostal som však napr. prekvapený, že poľavili aj pri nepoužívaní smeroviek alebo nepoužívanie zimných pneumatík. To bezpečnosti na cestách určite nepridá. Rovnako ma celkom prekvapilo aj zníženie pokút pre chodcov a cyklistov, keďže v prvom rade by mali oni sami myslieť na svoju bezpečnosť, keďže patria medzi najzraniteľnejších. 

 
Problematiku neprimerane vysokých pokút (vzhľadom na priemerné príjmy) to tiež nerieši. 

Zdroj a foto: MINV