Mladí vodiči potrebujú najskôr nazbierať skúsenosti

Do štúdie boli zaradené údaje za obdobie od 1. januára 2023 do 30. novembra 2023. Výsledok bol nasledovný: Generácia Z mala celkovo zhruba 49 incidentov na 1 000 vodičov. Medzi incidenty boli zaradené udalosti ako nehody, jazda pod vplyvom alkoholu či pokuty za prekročenie rýchlosti.

Výsledná štatistika je takmer dvakrát horšia ako u druhej najhoršej skupiny vodičov – mileniálov vo veku 27 až 42 rokov (25 na 1 000 vodičov). Zaujímavosťou je, že u všetkých ostatných vekových skupín bola miera nehodovosti a spôsobených problémov na cestách takmer rovnaká (cca 19-20 incidentov na 1 000 vodičov) a s pribúdajúcim vekom mala tendenciu veľmi mierne klesať.

Samozrejme treba komplexne zohľadniť ďalšie faktory - ideálne by bolo porovnať aj lokálne slovenské dáta a pozrieť sa napríklad na to, ako často sú motoristi v premávke, čo prirodzene môže vplývať aj na štatistiku incidentov. Z vyššie uvedených dát však nateraz nevyplýva, že by starší vodiči mali kvôli veku problémy zvládať situáciu na cestách a potrebovali by ešte viac sprísnené lekárske kontroly od 65 či 70 rokov. 

Rob Bhatt, odborník na poistenie automobilov spoločnosti LendingTree, pripisuje vyššiu nehodovosť generácie Z neskúsenosti mladých vodičov a ich ochote riskovať. Úlohu môže zohrávať aj rozptyľovanie počas jazdy. "Odolať pokušeniu pozerať sa počas jazdy do mobilu je ťažké pre vodičov všetkých generácií, no obzvlášť náročné to môže byť pre mladších vodičov,“ uviedol Rob Bhatt.

Zdroj: Heute.at