Prístup ku kritickým nerastným surovinám bude ovplyvňovať nástup všetkých moderných technologií, uviedol na novembrovej konferencii Energy Manifest Fórum Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie. Ich udržateľné dodávky sú preto nielen ekonomickou otázkou, ale podľa neho ide aj o „strategický bezpečnostný imperatív“.

Ak nebudeme mať dostatok zdrojov, môže to ohroziť prechod na elektroautá. „Veľmi ťažko sa nám bude rozvíjať moderná európska ekonomika,“ hovorí o tomto scenári Šefčovič.

Podľa jeho slov sa EÚ nesmie stať obeťou prehnanej závislosti na dovoze kriticky dôležitých surovín. Už dnes pritom vidno alarmujúce príklady nadmernej závislosti, pokiaľ ide o krajiny ako Čína či Čile, ktoré týmito vzácnymi kovmi disponujú.

Konajme ihneď

V Bruseli chcú konať v predstihu, aby sme sa vyhli problémom. “Chceme vyuziť poznatky, ktoré máme, aby sme si identifikovali suroviny, ktoré budeme pre rozvoj modernej európskej ekonomiky potrebovať,” uviedol Šefčovič.

EÚ chce otestovať priemysel naprieč jednotlivými členskými štátmi, do akej miery je na možné výpadky dodávok pripravený. Takisto má byť zavedený systém včasného varovania, aby neboli jednotlivé členské štáty zaskočené, keď bude niektorá zo surovín chýbať.

Šefčovič zdôrazňuje, že s ohľadom na geopolitickú situáciu bude dôležité diverzifikovať prístup k surovinám tak, aby nepochádzali len z jednej krajiny. Brusel chce tiež budovať spoľahlivé partnerstvá. Podpredseda Európskej komisie pritom spomína aj možné investície do domácej ťažby.

Či už pri domácej ťažbe alebo tej zahraničnej, Šefčovič hovorí, že nechcú poľaviť pri dodržiavaní štandardov, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia. Už z minulosti však vieme, že takéto prísľuby je v praxi ťažké kontrolovať, resp. vynucovať. Platí to ešte viac v situácii, kedy je na trhu obmedzené množstvo dodávateľov týchto strategických surovín. "Manévrovací" priestor a šanca diktovať si podmienky sú tak pre EÚ značne obmedzené.