Čo hovorí zákon?

Téme osvetlenia vozidla počas dňa a nezníženej viditeľnosti na slovenských cestách sa venuje Zákon č.8/2009 Z.z (Zákon o cestnej premávke), konkrétne § 32, odsek 1, kde sa píše: „Vozidlo musí mať okrem prípadu uvedeného v § 34 ods. 4 počas jazdy rozsvietené stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie; to neplatí pre nemotorové vozidlo, ktoré musí mať rozsvietené svietidlá počas zníženej viditeľnosti. Za nezníženej viditeľnosti môžu byť na vozidle namiesto stretávacích svetlometov rozsvietené denné prevádzkové svietidlá, ak je nimi vozidlo vybavené.“  Podľa súčasne platnej legislatívy zároveň pri aktivovanom dennom (tzv. DRL) svietení nemusí vozidlo svietiť zadnými obrysovými svetlami. A práve to je podľa nás z hľadiska bezpečnosti veľká škoda. S príchodom denného svietenia do výbavy nových vozidiel si totiž vodiči často prestali dávať na osvetlenie vozidla pozor a stretávacie svetlá v priebehu dňa nezapínajú ani počas zníženej viditeľnosti (napr. počas dažďa, či bezprostredne po ňom). V praxi tak často nastávajú situácie, kedy po daždi autá za sebou víria prúdy vody zakrývajúce ich obrys a keďže tie nesvietia zadnými svetlami, nie je ťažké ich počas dňa prehliadnuť. Stačilo by pritom tak málo – aktivované denné svietenie aj zadnými svetlami.

Fakticky žiadne novšie autá už nemajú zásterky za zadnými kolesami. Prednosť dostala aerodynamika. O to viac za sebou v daždi víria prúdy vody a o to viac by bolo vhodné mať svietiace zadné DRL svetlá. Z hľadiska bezpečnosti by boli veľký prínos. 

Stačí ich predsa zapnúť, nie?

K napísaniu tohto článku nás motivovala zaujímavá situácia, kedy sa už aj na slovenskom trhu začali objavovať autá niektorých značiek (Audi, Renault...) s funkciou, kedy sa pri denných DRL svetiel automaticky aktivujú aj ich zadné koncové LED svetlá. A hneď sa v daždivých dňoch ukázalo, akou užitočnou funkciou toto svietenie môže byť. Na naše prekvapenie však pri mnohých nových autách tento bezpečnostný prvok stále nie je samozrejmosťou. A aby tých zmätkov nebolo málo, k rozdielom dochádza dokonca aj pri modeloch v rámci jednej značky. Kým napríklad nový Renault Talisman, či Mégane svietia pri dennom svietení aj vzadu, Clio sa tejto praktickej vymoženosti nedočkalo. Zaujímalo nás teda, či si kvôli vlastnej bezpečnosti môžete nechať v značkovom servise zadné svietenie počas DRL svietenia dodatočne aktivovať. Niektoré odpovede nás naozaj prekvapili.

Niektoré modely už dnes pri DRL svetlách svietia aj vzadu.

Nehnevajte sa, nejde to

Oslovili sme niekoľko značiek a nestačili sa čudovať. Nie všade je to totiž dovolené. „Na vozidlách, kde je alebo bola predmetná funkcia pre daný model od výroby aktivovateľná, tam by bol prípadný retrofit možný. Samozrejme závisí od konkrétneho vozidla, preto je dobré navštíviť značkový servis a informovať sa,“ vnáša do problematiky optimizmus importér vozidiel značky BMW na Slovensko. „Ak je daný retrofit vykonaný v autorizovanom servise, nemá to žiadny vplyv na záruku,“ dodáva BMW.

V inom duchu však už reaguje Mercedes-Benz. „Vozidlá značky Mercedes-Benz sú štandardne vybavené funkciou denného svietenia, ktoré podľa legislatívnych požiadaviek prebieha prostredníctvom predných svietidiel, zadné svietidlá nie sú aktivované. Ak vozidlo zaznamená prostredníctvom svetelného senzora zhoršené svetelné podmienky, aktivujú sa stretávacie svetlá, ktoré zahŕňajú svietenie predných, ale aj zadných svietidiel. Týmto sa zabezpečí pri zhoršených svetelných podmienkach dostatočné osvetlenie okolia vozidla pre vodiča ako aj viditeľnosť vozidla pre ostatných účastníkov premávky. Aktivácia alebo deaktivácia zadných svetiel v rámci režimu denného svietenia v autorizovanom servise nie je možná,“ hovoria predstavitelia trojcípej hviezdy.

Podobne reaguje aj Hyundai, ktorého vozidlá pre aktivovaných DRL svetlách vzadu nesvietia a akýkoľvek zásah do elektroniky, či káblových rozvodov považujú jeho predstavitelia za dôvod k „padnutiu“ záruky.

Dodatočné aktivovanie zadných svetiel pri denných DRL svetlách nie je možné ani pri vozidlách značky Toyota. Pokiaľ by niekto takúto funkciu požadoval napríklad domontovaním špeciálneho príslušenstva na to určeného, musela by jeho montáž v autorizovanom servise schváliť samotná automobilka Toyota. A to je, uznajte sami, beh na dlhé trate.

K téme sa vyjadril aj Renault, ktorý pri niektorých modeloch vzadu počas aktivovaných DRL svetiel svieti, pri iných zasa nie. „Pri denných DRL svetlách dodatočné aktivovanie zadných koncových svetiel nie je možné,“ znie stanovisko tejto francúzskej značky. „Ide o konfiguráciu riadiacej jednotky a tá sa sťahuje z konfiguračného servera výrobcu. Je daná výrobcom a nemožno ju svojvoľne meniť,“ dopĺňajú predstavitelia Renaultu.

Rovnaký postoj zaujala aj značka Suzuki, ich dodatočná aktivácia nie je oficiálne možná a akýkoľvek iný neautorizovaný zásah by mal samozrejme negatívny vplyv na záruku.

Nie každého vodiča napadne v takomto počasí zapnúť stretávacie svetlá. Často to nechávajú na automatických svetelných senzoroch, ktoré nezareagujú včas. Najmä ak si v menu palubného počítača viete nastaviť ich citlivosť a znížite ju na minimum.

Nádej umiera posledná. Niekde sa dá

Iný pohľad na problematiku zadného svietenia pri DRL svetlách má automobilka Škoda Auto. „Pokiaľ má zákazník záujem a daný model takúto funkcionalitu má, môže v autorizovanom servise požiadať o aktiváciu svietenia zadných koncových svetiel. Aktivácia tejto funkcie nemá žiadny vplyv na záručné plnenie,“ znie v stanovisku importéra vozidiel značky Škoda.

Prípadnej úprave starších modelov svietiacich len prednými DRL svetlami sa nebráni ani Kia. „Všetky nové modely Kia svietia prednými aj zadnými DRL svetlami. Na starších modeloch sa to bohužiaľ aktivovať nedá, nakoľko Kia nemá kódovanie BCM, ktoré umožňuje nastaviť (zapnúť/vypnúť) takmer všetko. Motoristi si vedia pomôcť v prípade, že chcú na starších autách svietiť aj vzadu, jedine prepnutím svetiel do polohy obrysových svetiel (kde je však nevýhoda, že predné LED znížia intenzitu), alebo návštevou autorizovaného servisu, kde im úpravou v kabeláži vozidla je možné napojiť aj obvod DRL na zadné svetla,“ hovorí zástupca dovozcu vozidiel značky KIA na Slovensko. A vplyv na záruku? „Nie, nebude to mať vplyv na záruku vozidla resp. na konkrétne dotknuté diely, nakoľko v autorizovanom servise budú postupovať presne podľa pokynov výrobcu,“ dopĺňa KIA.

Iný postoj má dovozca vozidiel značky Volkswagen, ktorý jasne komentuje: „Aktivovanie zadných svetiel pri DRL svietení oficiálne nie je možné urobiť.“

Prednými DRL svetlami dnes svieti každé nové auto, pre tie zadné to však ešte zďaleka neplatí. Prečo? Môže za to boj proti každému gramu emisií?

Pre úplnosť dodáme, že svietenie aj zadnými svetlami pri aktivovanom DRL svietení na Slovensku nie je povinné, tento predpis dokonca neurčuje ani samotná EÚ. Tá to naopak necháva na posúdení jednotlivých členských štátov. Na druhej strane, zakázané to evidentne nie je (nakoľko sa na trhu nachádzajú homologizované vozidlá svietiace aj vzadu). Ak chcete urobiť niečo pre svoju bezpečnosť a vaše auto pri DRL svetlách vzadu nesvieti, odporúčame vám informovať sa priamo u predajcu, prípadne dovozcu, či je takýto zásah na vašom vozidle v rámci záruky vôbec možný.