Strana SNS navrhuje znížiť počet skúšok, ktoré musia autá dovezené z krajín mimo EÚ pri prihlasovaní absolvovať.

Nový nápad prišiel zo strany "Kapitána". SNS chce presadiť jednoduchší proces registrácie áut dovezených mimo krajín Európskej únie.

Doteraz sa naši občania stretávajú so zbytočne zložitou administratívou. Preto chceme zoštíhliť počet skúšok, ktoré musia takto dovezené autá absolvovať,“ uviedol predseda SNS Andrej Danko.

V susednom Česku si registrácia vyžaduje menej administratívy. „V súčasnej dobe auto, ktoré je z takýchto krajín dovezené, musí absolvovať technické skúšky, ktorých je zhruba až 30, pričom asi desať nie je technicky možné v SR vykonať. V Českej republike je takýchto skúšok zhruba desať, preto je možné auto ľahšie prihlásiť,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy Peter Ďurček (nominant SNS).

SNS chce na základe diskusií s odborníkmi pripraviť jednoduchšie legislatívne pravidlá. "Zmena by sa mala týkať aj emisných limitov, ktoré sú mimo krajín EÚ rozdielne. Na Slovenku je predpísaná norma na autá dovezené mimo EU takzvaná „ EURO 5“, v Českej republike „ EURO 2“, avšak to nemôže byť auto staršie ako 8 rokov. Inšpirovať by sme sa mali pravidlami na území Českej republiky. Ich pravidlá napríklad hovoria, že technická spôsobilosť a podmienky na prevádzku konkrétneho motorového vozidla sa posudzujú podľa stavu právnych predpisov v čase výroby vozidla." To znamená, že sa neposudzuje podľa dnešných technických nárokov motorového vozidla, ale podľa toho, aké boli nároky na výrobu auta v minulosti.

Celkovo tento nápad hodnotím pozitívne. Prihlásiť tak klasické americké auto bude jednoduchšie. Ale prečo chcú zjednodušiť iba proces prihlasovania vozidiel z krajín mimo EÚ? Prečo nezjednodušia, alebo neznížia poplatky aj pre individuálne dovezené autá z krajín EÚ? Bežnému človeku by to pomohlo viac.

Prečo sa nezamýšľajú kompetentní aj nad inými problémami bežných ľudí, ktoré v súvislosti s autami nie sú u nás doriešené, ale v iných krajinách sa dajú bez problémov vyriešiť? Asi sa držia hesla: "nehas, čo ťa nepáli"...

Celkovo tento nápad hodnotím pozitívne. Prečo ale chcú zjednodušiť iba proces prihlasovania vozidiel z mimo EÚ? Prečo nezjednodušia, alebo neznížia poplatky aj pre vozidlá individuálne dovezené z krajín EÚ? 
Prečo sa nezamýšľajú kompetentní aj nad inými problémami, ktoré v súvislosti s autami nie sú u nás doriešené, ale v iných krajinách sa to dá?