Podľa platného zákona na Slovensku musí mať vodič pri vedení vozidla určité doklady. Ako by sa vám páčilo, ak by ste ich so sebou nemuseli nosiť?

Ako to je už teraz v Poľsku? Od  1. októbra 2018 vodič, ktorý vedie po poľských cestách auto registrované v Poľsku, nemusí mať pri sebe osvedčenie o evidencii a potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla. Samozrejme, pri ceste do zahraničia tieto doklady musí mať pri sebe. Poliaci však chcú ísť ešte ďalej. Tamojšie ministerstvo sa snaží presadiť, aby vodiči nemuseli so sebou nosiť vodičský preukaz. Aktuálne je v poľskom sadzobníku za tento priestupok sankcia vo výške 50 PLN (12 eur). U nás je za jazdu bez potrebných dokladov podľa aktuálneho sadzobníka bloková pokuta vo výške 10 - 30 eur. 

Návrh z dielne poľského ministerstva bol už medzičasom odkonzultovaný s políciou, kde vraj dostal zelenú. Vyzerá to tak, že vodiči v Poľsku budú môcť čoskoro jazdiť len s občianskym preukazom, alebo iným dokladom totožnosti. 

PRIVÍTALI BY STE POVOLENIE JAZDY BEZ DOKLADOV AJ U NÁS?
  • Určite áno ( 90% )

     

  • Nie, je to zbytočnosť ( 9% )

     

  • Neviem ( 1% )

     

Odpovedalo 371 ľudí  

Čo my na to? 

Samozrejme, doba ide míľovými krokmi dopredu. Sú teda doklady prežitok z čias minulých? Povedzme obyčajná škodová udalosť, kedy máte ako vodič povinnosť preukázať sa inému vodičovi platnými dokladmi. Ako sa to bude na mieste riešiť bez účasti polície? Ako hodnoverným spôsobom vodič preukáže, že má platnú poistku, alebo iné údaje k vozidlu, alebo je držiteľom vodičského oprávnenia danej skupiny? Všetky zdroje informácií, ktoré sú u nás verejne dostupné, majú len informatívny charakter. To znamená, že nemusia mať totožné záznamy so štátnymi evidenciami.

Každopádne som si istý, že tento nápad má určite potenciál. Avšak na to, aby bol aplikovateľný aj u nás, by to chcelo tiež podstatnú zmenu legislatívy a k tomu aj prispôsobenie techniky... a to by znamenalo ďalšie peniaze, ktoré sa môžu použiť na niečo prospešnejšie a hlavne potrebnejšie.

Ilustračné foto: Shutterstock