"Jazdite bezpečne a nezabúdajte, že ak budete dodržiavať všetky pravidlá a predpisy, pokutu nedostanete," radí hovorkyňa.

V piatok sa budú na základných a stredných školách rozdávať vysvedčenia. Policajti preto vyrazia do ulíc a na cesty, aby dohliadli na bezpečnosť školákov i na ostatných účastníkov cestnej premávky. Ako informovala hovorkyňa Policajného zboru SR, polícia pripravila v posledný školský deň zvýšené bezpečnostné opatrenia. "V piatok bude dohliadať na bezpečnosť detí v okolí školských zariadení viac policajtov. Aj v tejto súvislosti apelujeme na vodičov, aby zvýšili pozornosť na miestach, kde je možné predpokladať pohyb detí a jazdili mimoriadne opatrne," uviedla Denisa Baloghová pre Korzár.

Plány polície na leto 2017

Počas leta bude viac policajtov najmä na miestach kultúrno-spoločenských podujatí, ako sú festivaly, koncerty, ale aj v okolí kúpalísk, letovísk, priechodov pre chodcov, zastávok hromadnej dopravy, železničných staníc, detských ihrísk, parkov i ďalších miest so zvýšeným pohybom osôb. Ako informuje Baloghová, polícia naplánovala preventívno-výchovné aktivity. Policajti navštívia deti a mládež v detských táboroch, ale aj seniorov v kluboch.


Budú tiež vzdelávať nových adeptov na vodičské preukazy v autoškolách. Od 10. do 14. júla budú policajti spolu s pracovníkmi Slovenského Červeného kríža nielen zisťovať vedomosti vodičov z poskytovania prvej pomoci, ale budú ich v tejto oblasti aj vzdelávať.

V piatok 30. júna bude v okolí školských zariadení viac policajtov.

"Budú tiež kontrolovať aj správnosť a úplnosť dočasných a prenosných značiek. Prejazdnosť a plynulosť na diaľniciach, rýchlostných cestách v súvislosti s výstavbou, opravou a rekonštrukciou ciest. Na základe dlhodobých analýz dohliadnu na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na miestach a v časoch, kedy najčastejšie dochádza k nehodám a kolíziám, ale aj všade tam, kde si to situácia vyžiada. Pozornosť budú venovať aj motocyklistom, cyklistom a chodcom. Nezabudnú ani na vodičov autobusov a nákladiakov," informuje hovorkyňa. Policajti tiež dohliadnu aj na dodržiavanie správneho prechádzania cez železničné priecestia a podobne.


Celoslovenské akcie

V záujme ochrany života, zdravia osôb a majetku, tiež s cieľom znížiť počet dopravných nehôd a jej následkov, polícia vyhlasuje dopravné akcie, ktoré budú na celom Slovensku:

  • Streda 12. júla  - dodržiavania rýchlosti jazdy, správne predchádzanie, spôsob jazdy, ale aj ďalšie povinnosti vodičov vyplývajúce zo zákona.
     
  • Sobota 22. júla - kontrola dodržiavania zákazu požívania alkoholu a iných návykových látok. Pozornosť budeme venovať aj tomu, či a ako dodržiavajú svoje povinnosti chodci.
     
  • Utorok 1. august - dodržiavanie zákazu obsluhovať telefón počas jazdy, ako aj používanie bezpečnostných pásov.
     
  • Nedeľa 13. august - kontrola dodržiavania rýchlosti jazdy vozidiel a ďalších povinností vyplývajúcich zo zákona týkajúcich sa všetkých účastníkov cestnej premávky.

Zdroj: Korzár