Toyota ukazuje svoje postavenie lídra na trhu nielen počtom predaných áut a ich globálnym zameraním, ale aj novátorkými myšlienkami a ich zavádzaním do praxe. Nejde len o preferenciu a komplexný vývoj hybridných pohonov, ale aj vývoj vodíkového motora a teraz aj nový program mobility nazvaný Kinto. Ide o program kompletnej starostlivosti o mobilitu, akúsi obdobu operatívneho lízingu, kde si prenajímateľ v pravidelných splátkach, okrem iného, platí aj za pravidelný servis vozidla. V rámci neho sa automobilka rozhodla predĺžiť život svojich, už raz vyrobených áut a urobiť to tak, aby aj po rokoch spĺňali najprísnejšie kvalitatívne požiadavky. Celý program v Európe štartuje vo Veľkej Británii.

Návrat do automobilky a profesionálny repas

Zastúpenie Toyoty vo Veľkej Británii vie, že priemerné obdobie používania ich auta jedným majiteľom (v rámci služieb zahŕňajúcich aj prenájom auta na operatívny lízing) trvá dva, až tri roky. Potom sa auto posúva do rúk ďalších majiteľov a jeho následná životnosť býva rôzna a závisí od mnohých faktorov. V rámci programu Kinto preto automobilka predstavila riešenie, kedy po vrátení auta z lízingu odošle zastúpenie Toyoty vozidlo späť do výrobného závodu, kde prejde auto profesionálnym repasom a opäť sa vráti na trh v technickom stave zodpovedajúcom novému vozidlu. Aktualizácii podrobia nielen jeho softvérové vybavenie, ale aj samotnú techniku, teda aj po technickej stránke uvedie automobilka už používané vozidlo do stavu nového. Následne ponúkne auto ďalším záujemcom o prenájom. Takto jazdenú Toyotu zrepasuje dvakrát, následne ju ekologicky zlikviduje. Novinkou v celom prístupe je práve profesionálny repas priamo v automobilke, kde po dôkladnej analýze dostane auto všetky opotrebované komponenty nové, v kvalite prvovýroby nielen čo sa týka samotných dielcov, ale aj spôsobu ich montáže.  Automobilka berie celý program vážne a komplexne, logistiku zásobovania náhradnými dielcami preto upravuje tak, aby boli potrebné komponentny počas trvania programu Kinto k dispozícii aj na modely, ktoré už aktuálne nebudú vo výrobe. To by koniec, koncov nemal byť problém, pretože výroba náhradných dielcov na staršie modely beží kontinuálne už aj dnes. Neskôr sa počíta s rozšírením programu a využívaním továrenského repasu automobilov vo väčšej miere.

zdroj: Autoevolution, ReutersToyota