Po novom by v osobných autách nemuseli byť náhradne žiarovky a poistky. Zmeny sa dotknú aj lekárničiek. Tam by vypadli nožnice, plastové rúška, trojcípa šatka, alebo náplasti s vankúšikom. 

"Vozit povinně v autě žárovky nebo pojistky už je v současnosti zbytečné, u nových aut řidiči stejně nechávají výměnu světel na servisu. Stejně tak po domluvě s ministerstvem zdravotnictví jsme se rozhodli, že pro první pomoc postačí lékárnička bez roušky, nebo náplastí s polštářkem a už jí nebude nutné měnit kvůli expiraci,“ vysvetľuje minister dopravy Dan Ťok.

Zmena vyhlášky o schvaľovaní technickej spôsobilosti a o technických podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách (č. 341/2014 Zb.) Zjednodušuje a spresňuje aj povinnosť mať vo vozidle náhradné koleso a výbavu potrebnú pre jeho výmenu ako je príručný zdvihák.

„Vozit rezervní kolo nemusejí vozidla s pneumatikami, které umožňují dojet, a zároveň indikují defekt. Vozidla také mohou mít místo rezervy prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky. Třetí výjimkou jsou pak vozidla, která mají zajištěnou asistenční službu, která zajišťuje výměnu nebo opravu poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky,“ dodáva český minister dopravy.

Navrhované zmeny vo vyhláške počítajú po prerokovaní v legislatívnej rade vlády s účinnosťou od 1. októbra tohto roku.

Veľa vodičov nevie, čo má a čo nemusí obsahovať povinná výbava na Slovensku.

Povinná výbava na Slovensku 

  • Autolekárnička - Lekárnička musí byť použiteľná a jej predpísaný obsah musí byť v expiračnej dobe. 

  • Náhradné koleso a pneumatika - Čo by ste k tomu mali vedieť? Ide o  náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru.
  • Kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák. Zdvihák musí byť s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka

Povinnosť mať rezervu a zdvihák sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré sú vybavené špeciálnymi pneumatikami na všetkých kolesách, ktoré umožňujú bezpečné dočasné použitie aj po defekte (napr. Runflat) a zároveň disponujú indikáciou defektu. Zároveň nemusíte mať rezervu, ak vozíte bezdemontážnu opravnú sadu na defekty. Posledná, nie celkom známa výnimka, sa vzťahuje na vozidlá typu M2, M3, N2 a N3 kde tieto prvky výbavy môžu byť nahradené zmluvným vzťahom, na základe ktorého bude zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky. Existujú ešte nejaké výnimky, ale s tými sa bežný vodič osobného auta, či ľahkej dodávky nikdy nestretne.

  • Výstražný trojuholník - Povinnou výbavou osobného auta je homologizovaný prenosný výstražný trojuholník schválený podľa osobitného predpisu. Zároveň pridávam radu ako trojuholník umiestniť. V podstate zákon hovorí jasne. Trojuholník má byť umiestnený vo vzdialenosti najmenej 50 m za vozidlom. Na diaľnici a rýchlostnej ceste najmenej 100 m za vozidlom. V obci môže byť táto vzdialenosť, ak to vyžadujú okolnosti, kratšia!
  • Reflexný odev a reflexná vesta - odev alebo vesta musia byť umiestnené v dosahu zo sedadla vodiča.

Ak máte LPG alebo CNG

Motorové vozidlá poháňané skvapalneným ropným plynom LPG alebo stlačeným zemným plynom CNG, musia byť v zadnej časti vozidla (a vozidlá kategórie M2 a M3 navyše aj v prednej casti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo) povinne vybavené identifikačným znakom “LPG”.

Čo už v povinnej výbave byť nemusí?

  • Žiarovky a poistky -  Odporúčame však mať pri sebe vždy jednu sadu náhradných žiaroviek a poistiek. Aj keď výmena môže byť namáhavá. 
  • Ťažné lano - Ja osobne vozím dve.

Je správa o nehode povinnou výbavou? 

Správa o nehode nie je súčasťou povinnej výbavy. Odporúča sa ju ale mať v aute. V prípade škodovej udalosti ju však musíte vždy vyplniť. Ak správu o nehode nevyplníte podľa predtlače a obaja nepodpíšete, budete mať trable na poisťovni. Ak ju pri sebe ani jeden z účastníkov nemáte, volajte 158 a žiadajte si nehodovku. Lekárnička musí byť použiteľná a jej predpísaný obsah musí byť v expiračnej dobe.

 
Čo už v povinnej výbave mať nemusíte?
Žiarovky a poistky
Dobrou správou pre motoristov je, že od novembra 2009 už povinná výbava nemusí obsahovať žiarovky ani poistky . Napriek zrušeniu tejto povinnosti vodičom odporúčame mať pri sebe vždy jednu sadu náhradných žiaroviek.
 
Ťažné lano
Rovnako ako žiarovky či poistky, podľa § 16 vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z. už ani ťažné lano nie je súčasťou povinnej výbavy osobných automobilov.
 
Správa o nehode
Správa o nehode nie je súčasťou povinnej výbavy a polícia ju nekontroluje v rámci cestnej kontroly. Ak však budete účastníkom dopravnej nehody – škodovej udalosti a správu o nehode nevyplníte a nepodpíšete, škodová udalosť bude posudzovaná ako dopravná nehoda, ku ktorej je potrebné volať políciu. Ak vám teda správa o nehode v aute chýba riskujete pokutu od polície do výšky 60 eur.

Zdroj: mdcr.cz